TÜVEK Projesi

Proje Adı

TÜVEK Projesi

Proje Bilgileri

        07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ‘6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’un 37. Maddesi İle,  4/6/1985 tarih ve  3213 Sayılı Maden Kanuna Eklenen Ek Madde 13 ile: “Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yerbilimleri verileri ile sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin yurt dışına çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kurulmuştur.” Tüm bu iş ve işlevlerin yapılabilmesi için ise TÜVEK Yönetmeliği 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

          Madenciliğin ileri gittiği ülkelerde karot bilgi bankaları veya kütüphaneleri bulunmaktadır. Maden arama amaçlı sondajlardan sağlanan ve yeraltı jeolojisi hakkında önemli bilgiler içeren karotların saklanması ile sağlanan jeolojik verilerin yanı sıra ilerleyen teknolojiye bağlı olarak daha sonra yapılacak çalışmalar için de önemli verileri bünyesinde barındırmaktadır.


TÜVEK yeni binası için Sincan Temelli-Malıköy’de 1241 ada 2 parsel bulunan 372.493 m2 arazi tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu arazi üzerinde, 4 Etap halinde 10 yılda yapılması planlanan projenin, 2020 yılında 1. Etabına Kapalı Arşiv Alanı ve Yönetim Binası olmak üzere toplamda 26.000 M2 inşaat, çevre duvarı ve dere ıslah çalışmaları yapılacaktır. Tüm üniteler tamamlandığında yaklaşık 12 milyon metre karot saklama kapasitesine ulaşılacak TÜVEK dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline gelecektir.

           TÜVEK İdari ve Arşiv Binaları Yapılıncaya Kadar, Anadolu Sanayi Sitesi İçinde 4.300 m2 Bir Depo Geçici Süreyle Kiralanmıştır. Bu binada; karot sandıklarının depolanması için toplam 8.016 raf hücresi mevcut olup, her hücrede ortalama 21 sandık depolanabilmektedir. Toplam kapasite ise 168.336 sandıkta 754.412 metre karot saklama kapasitesine sahiptir. “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası” nda depolanacak jeolojik veri ve dokümanların sayısal ortamda tutulması, sunulması, sorgulanması ve TÜVEK deposuna ulaşacak karot sandıkları ve paletlerinin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması, analiz otomasyonu, depo raflarına forklift ile yerleşimi sırasında otomatik adresleme işlemini kapsayan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Bilişim Sistemi (TÜVEKBS) yazılım tamamlanmış, e-Devlet ile entegrasyonu sağlanmış ve internet üzerinden kullanıma açılmıştır. TÜVEKBS; Veri Tabanı Yönetimi, Arşiv Yönetimi ve Kullanıcı Yönetimi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Verilen tüm bu hizmetler ile kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin yapmış oldukları sondajlı maden aramalarına ait jeolojik verilerin tek ve çağdaş bir merkezde toplanması ve hizmete sunulması yanı sıra; bilgiye ulaşma kolaylığı, aynı bölgedeki sondaj tekrarlanmalarının önüne geçilmesi böylece kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile çevreye verilen olumsuz etkilerin azaltılması, arşivlenmiş jeolojik veri, doküman ve karot numunelerinin yeniden değerlendirilerek yeni cevher yataklarının bulunmasının önünün açılması, kuruluşlar arasındaki iletişimin yeniden sağlanması, mümkün olacaktır.

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.506.616

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi