DEMİR ÇALIŞTAYI (20 Aralık 2022)

Türkiye demir cevheri üretimi özellikle 1970 yılından bu yana talebi karşılamaktan uzak kalmıştır. Bu nedenle 1975 ve 2006 yıllarında düzenlenen çalıştaylarda demir-çelik sektörüne ait en önemli sorunlar; demir-çelik hammaddesi ihtiyacının yurt içinden karşılanmaması, düşük tenörlü cevherlerin ülke ekonomisine kazandırılması ve cevherin üretildiği noktadan kullanım aşamasına gelinceye kadarki taşıma giderleri olarak belirlenmiştir.

MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Demir Çalışma Masası ve Grubu 2022 Ekim ayından çalıştay gününe kadar toplam 15 toplantı düzenlemiş olup; toplantılara 5 adet kamu kuruluşu, 18 özel sektör, 7 STK temsilcisi ve 2 üniversiteyi temsilen toplam 242 kişi katılım sağlamıştır. Bu toplantılarda 3 ana başlık altında toplam 7 farklı konu görüşülmesine karar verilmiştir. Yapılan toplantılar sonucunda dünden bugüne yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin uzun bir aradan sonra tekrar bir çalıştay yapılarak ele alınması gerekli görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan yardımcımız Sayın Prof. Dr. Şeref KALAYCI’nın ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Sayın Vedat YANIK’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştayda MTA Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdulkerim AYDINDAĞ’ın moderatörlüğünde birde panel organize edilirken Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise Demir Çalışma Masaları Toplantıları yapılmıştır.

Çalışma masalarında görüşülen konu başlıkları daha önceki toplantılarda belirlenmiş olup şu şekildedir;   ‘TEKNİK KONULAR (Aramacılık Faaliyetleri-Cevher Geliştirme ve Teknoloji), İDARİ VE TİCARİ KONULAR (Taşımacılık-Lojistik, Ruhsat-İzinler, Kotalar-Sınırlamalar-Teşvikler ve Maliyet Konuları-Ürün Standartları) ve SOSYAL VE ÇEVRESEL KONULAR’. Bu başlıklara göre oluşturulan masalarda konu başlıklarında uzman kişiler bir araya gelerek tespitler aynı gün sonuç bildirgesi haline getirilmiş olup çalıştay sonunda açıklanmıştır.

20 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Demir Çalıştayında amacına uygun olarak sektöre yönelik sorunlar öncelik/önem sırasına göre değerlendirilmiş, çözüme gidecek yol veya yollar planlanmış olup kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar işbirliği ile Demir Çalıştayımız başarı ile tamamlanmıştır.  Çalıştay günü yapılan masa toplantıları neticesinde açıklanan sonuç bildirgesi 2023 yılı içerisinde düzenlenip rapor haline getirilecek olup, 2023 sonlarına doğru tekrar bir çalıştay düzenlenerek o güne kadar alınan yol haritası, yapılanlar ve yapılması gerekenler tekrar irdelenecektir.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 09.01.2023
İlgili Birim: Genel Müdürlükİhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı