MTA Genel Müdürlüğü Tarafından 18-19.11.2021 Tarihleri Arasında Aydın İlinde İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler (İtjs) (Kızgın Kuru Kaya) Çalıştayı Düzenlenmiştir

Bakanlığımız öncülüğünde, Genel Müdürlüğümüzce Aydın ilinde düzenlenen İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler (İTJS) (Kızgın Kuru Kaya) çalıştayına, Aydın Vali yardımcısı Sn. Cemal ŞAHİN, Genel Müdürümüz Sn.Doç.Dr.Yasin ERDOĞAN, Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ, ETKB Tabii Kaynaklar Daire Başkanı Sn. Leman ÇETİNER, Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim AYDINDAĞ, Aydın Sanayi Odası Başkanı (ASO) Sn. Mehmet Yunus ŞAHİN, Kurum temsilcileri, Akademisyenler, Tübitak, Özel sektör temsilcileri, Meslek odaları, Dernek Yöneticileri ile diğer kurumumuz çalışanları katılmıştır.

Çalıştay kapsamında, İleri Teknoloji Sistemlerinin (İTJS) Dünyadaki Uygulamaları ve Fizibilitesi, Ülkemiz potansiyeli ve hedef sahaların belirlenmesi, İleri/yenilikçi teknolojik tasarımların kararlaştırılması, Çevre ve Sosyal Analizleri, Hidrojeokimyasal ve İzotopik Değerlendirmeleri, Yapısal Jeolojik Analizleri, Jeofizik Yöntemlerin Kullanımı, Mikrosismik Çalışmalar, Rezervuar Mühendisliğinin önemi, Hidrolik Çatlatma Yöntemleri ve Kimyasal Uygulamalarla Rezervuar Geliştirme Çalışmaları, Derin ve Yönlü Sondaj Teknikleri, Kuyu Geliştirme ve Test Uygulamaları, Kuyu Logları ile Isı Transferi ile Akışkan Mekaniğinin Yeri ve Önemi konularında, katılımcılar tarafından sunum ve açıklamalar yapılmış olup, sunum sonlarında da, geniş katılımlı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalıştay toplantısı sonunda da, tüm katılımcılardan görüş ve önerileri istenmiş olup, belirtilen görüş ve öneriler kayıt altına alınmıştır.

Daha sonra ise, Çalıştay Katılımcıları ile birlikte, Aydın Germencikte bulunan bir jeotermal santral (JES) ziyaret edilmiş olup, santral yetkilileri tarafından katılımcılara gerekli teknik bilgiler verilerek, santral çalışma sistemi yerinde görülmüştür.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 26.11.2021
İlgili Birim: Genel Müdürlük