Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

Yerbilimlerinin değişik alanlarında yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda üretilen rapor ve (veri, harita,... ) rapor eklerinin saklanması, talep doğrultusunda çoğaltılması, ve internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunulması için alt yapı çalışmaları yapmaktadır.

Basımı yapılacak yayınların (kitap, dergi, broşür, rapor, ...vb.) basım kurallarına uygunluğunun kontrolü ve matbaasında basımını gerçekleştirmektedir.

Kütüphanesine yerbilimleri ve madencilik alanında en zengin bilgi kaynağını okuyucu hizmetine sunmaktadır.

Kültür Sitesi içinde bulunan salonlarımızın, ücret karşılığı toplantılara kiralama işleri, fotoğraf çekimleri, konferans ve toplantılarda kullanılan, tepegöz, slayt, data, projeksiyon gibi cihazların kullanımını sağlamak, sergi ve fuarlara katılım faaliyetlerini yürütmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün bilgi teknolojilerine ilişkin ihtiyaçların saptanması, gerekli fizibilitelerinin yapılması, teknik şartname hazırlanması, teklif değerlendirme test ve kabul işlemleri gibi konularda ilgili birimlerle koordineli çalışılarak ihtiyaçların temini sağlanmaktadır. 
Kurumun bilgi teknolojilerinde en üst düzeye çıkarılması ile ilgili alınan donanımların bakımı onarımı, internet ağ mimarisinin tasarımı ve güvenliğini, gereksinimler doğrultusunda yazılım üretimini veya alımını, ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen yazılı ve görsel bilgilerin WEB (http://www.mta.gov.tr/) ortamında kullanıcıların hizmetine sunmakta ve kurumumuzun elektronik ortamda tanıtımını sağlamaktadır.

Organizasyon

Daire Başkanı
Dr. Banu Ebru BİNAL
201 2550

Büro Şefliği
Zümra ŞAHİN
2546
Satın Alma ve Mali İşler Birim Yöneticiliği
Fatma ÖZER
2563
Sistem, Siber Güvenlik ve Destek Koordinatörlüğü
Firdevs Sümeyye CEBELOĞLU
2555
Sistem Yönetimi ve Siber Güvenlik Birim Yöneticiliği
Nebi YURDAKUL
2568
Donanım Destek Hizmetleri Birim Yöneticiliği
Muhammed YILMAZ
2577
Bilgi Güvenliği, Proje ve Planlama Koordinatörlüğü
Zihni DEMİRKAYA
2561
Standartlar ve Koordinasyon Birim Yöneticiliğ
İlknur Bakır ÖZBİLEK
2572
Taşınır Kayıt Birim Yöneticiliği
Abdullah AKYAZI
2449
Bilgi İşlem Yazılım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Ersin KARABULUT
2600
Yazılım Destek Hizmetleri Birim Yöneticiliği
Çağrı ERBAŞLI
2587
Veritabanı Yönetimi Birim Yöneticiliği
Orhan TEKİN
2576
Tanıtma Şube Müdürlüğü
Doğan KAYA
2591
Matbaa Fotomekanik Servis Şefliği
Ufuk Çağdaş YALGIN
2904
Resimhane Fotoozalit Servis Şefliği
Fatih ARSLANOĞLU
2617
Kültür Tanıtma Servis Şefliği
Mevlüt KOÇER
2447
Basın ve Halkla İlişkiler Servis Şefliği
Suna KUZUKIRAN
2585
Dokümantasyon Şube Müdürlüğü
Mehmet BİLGİN
2571
Kütüphane ve Derleme Servis Şefliği
Saygın SANCAKLI
2285
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Birim Yöneticiliği
Mehmet Çağlar ÜNSAL
2590
Neşriyat Servis Şefliği
Yaşar ÖZKAN
2570
 

İletişim

Adres: 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 201 25 59
Faks: +90 312 285 99 82
E-posta:bilimsel1@mta.gov.tr