Yayınlar

 

2014


E. Ö. Sümer, 2014, Yerbilimlerinde Elektro-Optik Uydu Verilerinin Kullanımı ve Planlanan Hiperspektral Çalışmalar: Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı, 19-20 Mart 2014- MSB Ankara.

 

Demircioğlu Yıldız, N., Avdan, U., Yılmaz, S., Dağlıyar, A., Matzarakis, A., 2014, “Thermal Band Analysis of Different Land Uses in Urban Spaces and Its Effects on Bioclimatic Comfort” Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island (IC2UHI), Venice, October 13-15, 2014.

 

Kocadere, B., Dağlıyar, A., Koruyucu, M., Avcı, M. K., Bayraktaroğlu, Y.,  2014, “Landsat TM ve ASTER Uydu Görüntüleri Yardımıyla Jeotermal Alanların Tespiti, Balıkesir – Hisaralan Örneği / The Detection of Geothermal Fields Using Landsat TM and Aster Satellite Data, Balıkesir – Hisaralan, TURKEY”   67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14 – 18 Nisan 2014, MTA Kültür Sitesi, ANKARA

   

Kocadere, B., Dağlıyar, A., Koruyucu, M., Avcı, M. K., Bayraktaroğlu, Y.,  2014, “Landsat TM ve ASTER Uydu Görüntüleri Yardımıyla Jeotermal Alanların Tespiti, Denizli – Kızıldere Örneği”  3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu – JEOUZAL 2014, 13 – 14 Mart 2014, s. 79 – 80 Akdeniz Üniversitesi,  ANTALYA

 

Kocadere, B., Koruyucu, M., Avcı, K. M. Dağlıyar, A., Bayraktaroğlu, Y., Sarp, S. ve Çam, D., 2014, Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Jeotermal Kaynak Aramaları. MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası, Bildiri Özleri Kitabı, s. 75, Ankara..

 

Koruyucu, M., Sümer, E. Ö., Kocadere, B., Bayraktaroğlu, Y., Aksoy, B. ve Özgüner, K. C., 2014, Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Jeolojik Özelliklerin Tespiti.  MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası, Bildiri Özleri Kitabı, s. 76, Ankara.

 

Avdan, U., Demircioğlu Yıldız, N., Dağlıyar, A., Yiğit Avdan, Z., Yılmaz, S., 2014, “Thermal Band Analysis of Agricultural Land Use and Its Effects on Bioclimatic Comfort: The Case of Pasinler” European Geoscience Union General Assembly, 27 April – 02 May 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU 2014 – 15277., Vienna – AUSTRIA

 

Kayadibi, Ö. ve Aydal, D., 2014. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) Alansal Veri Modellemesi (Mineral Potansiyel Haritası) Uygulamaları: Örnek Bir Çalışma (Gümüşhane-KD Türkiye). s. 812-813. 14-18 Nisan, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara

 

Kayadibi, Ö. ve Aydal, D., 2014. Yağlıdere-Bulutyayla-Olucak-Aktutan (Gümüşhane-KD Türkiye) Çevresindeki Hidrotermal Alterasyon Zonlarının Aster,  EO-1 Hyperion ve ALI Görüntüleri Kullanılarak İncelenmesi. s. 808-809. 14-18 Nisan, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara

 

 

2013


Timur, E., Sümer, E.Ö., Kınalı, K., Mercan, M., 2013, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Yerbilimleri Portalı Oluşturma Çalışmaları; TMMOB 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım 2013, Ankara

 

Sarıfakıoğlu, E., Sevin, M., Potoğlu, S., Sümer, E.Ö., Timur, E., 2013, Türkiye’deki Ofiyolitlerle ilgili Bulguların CBS-Veri Tabanında Toplanması; TMMOB 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım 2013, Ankara.

 

Dağlıyar, A., Kocadere, B., Avcı, M. K., Nefeslioğlu, H. A., Alkevli, T., 2013, “Seyhan ve Ceyhan (ADANA) Deltaları Yıllık Kıyı Değişim Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma”, TMMOB 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Programı, 11 – 13 Kasım 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi , s. 113 – 114. ANKARA

   

Sümer, E.Ö., 2013, Activities of Remote Sensing & Geographical Information Systems in the General Directorate of Mineral Research and Exploration; APSCO Fifth International Symposium on Satellite Remote Sensing (RS) & Geographic Information System (GIS) Development in Asia-Pacific Region, Oct 8-10, 2013, Ankara, Turkey

 

Sümer, E.Ö., Timur, E., and Kınalı, K., 2013, The First Geoscience Portal in Turkey; XII th International Ichnofabric Workshop, Bildiri Özleri Kitabı s. 96 - 97, 30 June – 05 July 2013, Çanakkale, Turkey.

 

Sümer, E.Ö., 2013, Yerbilimlerinde ve Maden Yatakları Aranmasında Spektral Veri Tabanı Oluşturma Çalışmaları; 7. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu; 23 – 25 Mayıs 2013, KTÜ Kültür Merkezi, Trabzon

 

Dağlıyar, A., Avdan, U., Demircioğlu Yıldız, N., 2013, “Akşehir Göl’ü ve Çevresinin Arazi Kullanımı ve Zamansal Değişim Analizinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi”, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği – TUFUAB 2013, TRABZON

 

Sümer, Ö. E., Koruyucu, M., Özgüner, K. C., Avcı, M. K., Kocadere, B., Dağlıyar, A., Bayraktaroğlu, Y., Aksoy, B., Bayındır, F. M., 2013, “Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Jeolojik Özelliklerin Tespiti: Türkiye Geneli”,  66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı s. 512-513, 1 – 5 Nisan 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA

 

Kayadibi, Ö. and Aydal, D., 2013. A Quantitative and Comparative Examination of the Spectral Features Characteristics of the Surface Reflectance Information Retrieved   from the Atmospherically Corrected Images of Hyperion. Journal of Applied Remote Sensing, 7(1), 073528 (Jul 31, 2013). doi: 10.1117/1.JRS.7.073528.

 

 

2012


Özbilge, T. ve Sümer, E. Ö., 2012, Jeotermal Kaynak Aramalarında Uzaktan Algılama Çalışmaları: Yozgat - Akdağmadeni Örneği; Türkiye’de Jeotermal Kaynak Arama ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniv. Maden Fakültesi, 8 -9 Kasım 2012.

 

Sümer, E.Ö., 2012, mta Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı Altyapısı, 7. Mapinfo Kullanıcılar Konferansı 4 Ekim 2012, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

 

Dağlıyar, A., 2012, “Uzaktan Algılamada Üstün Uygulamalar ve servisler Çalıştayı”, ODTÜ Kongre Merkezi, NİK Sistem, 2012.

   

Kayadibi, Ö.,  ve Aydal D., 2012, Atmospheric Corrections by Using Physic-Based Methods of Hyperion Image and the Applications of Spectral Mapping, 65th Geological Congress of Turkey, Ankara, Turkey, Abstracts Book,  pp. 596-597

 

Kayadibi, Ö.,  ve Aydal D., 2012, Image Fusion of Envisat ASAR/ALOS Palsar and Landsat Data and Assessment of Lineaments Determination Potentials, 65th Geological Congress of Turkey, Ankara, Turkey, Abstracts Book, pp. 590-591

 

Aksoy, B. and Ercanoglu, M. (2012). Landslide identification and classification by object-based image analysis and fuzzy logic: An example from the Azdavay region (Kastamonu, Turkey). Computer&Geosciences, 38, 87-98.

 

Akgün, A., Sezer, E., Nefeslioğlu, H.A., Gökçeoğlu, C., Pradhan, B., 2012. An easy-to-use MATLAB program (MamLand) for the assessment of landslide susceptibility using a Mamdani fuzzy algorithm. Computers & Geosciences. 38, 1, 23-34.

 

Nefeslioğlu, H.A., San, T., Gökçeoğlu, C., Duman, T.Y., 2012. An assessment on the use of Terra ASTER L3A data in landslide susceptibility mapping. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,14, 1, 40-60.

 

 

2011


Kayadibi, Ö.,  Identification of clay minerals using infrared spectroscopy and mapping of clay minerals formed by weathering and hydrothermal alteration process utilizing Aster images, European Clay Conference EUROCLAY 2011, June 26-July 1, 2011, Antalya, Turkey, pp. 152 ..

 

Kayadibi, Ö.,   Evaluation of imaging spectroscopy and atmospheric correction of multispectral images (Aster and Landsat 7 ETM+), Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2011 5th International Conference, pp.154-159, 9-11 June 2011, İstanbul, Turkey, doi: 10.1109/RAST.2011.5966811

 

Nefeslioğlu, H.A., Gökçeoğlu, C., 2011. Probabilistic risk assessment in medium scale for rainfall induced earthflows: Catakli catchment area (Cayeli, Rize, Turkey). Mathematical Problems in Engineering, Article ID 280431, 1-21.

   

Nefeslioğlu, H.A., Gökçeoğlu, C., Sönmez, H., Görüm, T., 2011. Medium-scale hazard mapping for shallow landslide initiation: the Buyukkoy catchment area (Cayeli, Rize, Turkey). Landslides, 8, 459-483.

 

Zorlu, K., Tunusluoğlu, M.C., Görüm, T., Nefeslioğlu, H.A., Yalçın, A., Türer, D., Gökçeoğlu, C., 2011. Landform effect on rockfall and hazard mapping in Cappadocia (Turkey). Environmental Earth Sciences, 62, 8, 1685-1693.

 

Alkevli, T., İlhan, S. 2011. Deniz Kirliliği ve Tatlı Su Boşalım Alanlarının Araştırılmasına Yönelik Çalışmalar: Gökova Körfezi (Muğla-Güneybatı Akdeniz Bölgesi). MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 2011-Sayı 11.

 

Alkevli,T.,Ercanoğlu, M., 2011 Usage of ASTER Level 3A Stereo Data in Landslide Inventory Mapping: Visual Determination Versus Field Work, Second World Landslide Forum, Roma-İtalya.

 

 

2010


Kaya, S., Başaran, N., Songören, T., Vural, A.,  Kayadibi, Ö.,  Evaluations Related to Mining Archaeology (Geo-Archaeology) in Amasya City, 7th International Sysposium on Easterm Mediterranean Geology, pp. 79, 18-22 October 2010, University of Çukurova, Adana, Turkey.

ALKEVLİ, T. and Ercanoğlu, M., 2010, Investigation of the Usage of ASTER Satellite Data on Landslide Inventory Mapping: Yenice-Gökçebey (Western Black Sea Region), Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI 10.1007/s10064-011-0353-z. Springer-Verlag 2011.

 

ALKEVLİ, T., ÖZBİLGE, T. ÖZTAN, N.S. 2010. Correlation of Land Surface and Sea Surface Temperature Gathered from MODIS-ASTER-Landsat JEOUZAL-2010; Turkish Geological Remote Sensing Union

 

ALKEVLİ, T., ÖZBİLGE, T. ÖZTAN, N.S. and SAN, B.T. 2010The Determination of Coastal Pollution of Gökova Gulf Using Worldview-2 Images Versus Field Data , JEOUZAL-2010; Turkish Geological Remote Sensing Union.

   

Kürçer, A., ALKEVLİ, T. and Gökten E., 2010. Identification of Salt Lake Structural Characteristics via ASTER Level 3A Satellite Datas, Central Anatolian, Turkey (ATAG-2010; Turkish Active Tectonic Research Group Symposium, Best Poster Award).

 

AKKOÇ, N. S., GÜRLER, G., GÜRLER, M., 2011. A New Candidate fort he Global Network: Burned Country Geopark (TURKEY), 9th European Geoparks Conference. 1-5 October 2011, Lesvos Island-Greece.

 

GÜRÇAY, O. B., ve SAN, B. T., 2010, Kızıl Ötesi Yansıma ve Yayılım Verilerinin Litolojik Haritalamada Kullanımı, s 5 – 6, II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2010), 4-5 Kasım 2010, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

 

GÜRLER, G., NALCIOĞLU, G., GÜRLER, M., 2011. Model Studies of Turkey Geological Heritge Research Group, 9th European Geoparks Conference. 1-5 October 2011, Lesvos Island-Greece.

 

GÜRLER, M., GÜRLER, G., NALCIOĞLU, G., MERCAN, M., TİMUR, E., YILMAZ, C., OCAKOĞLU, F., TÜYSÜZ, O., KANDEMİR, R., 2010. Ulusal Ölçekli AR-GE Projelerinde Gönüllü Uzman Desteğinin Sağlanmasında Kurumsal Yapılanma İçin Bir Model Önerisi:”Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü”, KTÜ 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 13-16 Ekim 2010, Trabzon.

 

KAYADİBİ, Ö.;  “Using of the Reflectance Spectroscopy as a Tool to Define the Minerals and the Rocks”, 7th International Sysposium on Easterm Mediterranean Geology, pp. 129, 18-22 October 2010, University of Çukurova, Adana, Turkey                 

 

SAN, B. T. and Suzen, M. L., September 201X (accepted), Evaluation of cross-track illumination in EO-1 Hyperion image for lithological mapping, INT. J. REMOTE SENSING.

   

SAN, B. T. and Süzen, M.L., 2010, Evaluation of Different Atmospheric Correction Algorithms for EO-1 Hyperion Imagery, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Volume XXXVIII, Part 8, Kyoto Japan 2010, 392-397.

   

SAN, B. T. ve Suzen, M. L., 2010, Spektral Karışım Analizlerinde Ultra-spektral Veri ile Hiperspektral Veri Entegrasyonu, s 156 – 157, Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Prof. Dr. Yüksel Aydın, ve Prof Dr. Sedat TEMUR anısına 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4 – 7 Ekim 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.

   
 

2009


ALKEVLİ, T., 2009. Determination of Evapotranspiration Capacity of Hurman River (Afşin) by Using MODIS Satellites. 61th Turkish Geological Congress, Ankara-Turkey,

 

ALKEVLİ, T. And Sütçü, E., 2009, Net Radiation and Incoming-Outcoming Insolation Connection  with GIS Data (Afşin-Elbistan Lignite Reservoir Area, 61th Turkish Geological

 

ALKEVLİ, T., Özgüner, A. ve Kocadere, B. 2009. Determination Of Coastal Pollution with ASTER and Landsat Data, 2009, 62th Turkish Geological Congress,

   

ALKEVLİ, T. 2009. Remote Sensing Applications on Water Resources, TUFUAB-2009; Turkish National Remote Sensing and Photogrammetry Union

 

CENGİZ, T., NURLU, Y., KUMTEPE  P., SÜTÇÜ, E.,  2009. Rezerv ve Dekapaj Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Tespiti ve Diğer Yöntemler ile Karşılaştırılması: Sivas - Kangal - Kalburçayırı Linyit Yatağı Örneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası CBS Kongresi, 2-6 Kasım 2009.

 

GÜRLER, G., NURLU, Y.,  2009. Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi, MTA Rapor No:11237, 125s.

 

GÜRLER, G., ILGAR, A., GÜRLER, M., ÖZTAN, N.S., KARAMAN, B., UĞUZ, M.F., SARI, R., 2009. Turkey Geological Heritage Inventory; An Example Site Biga Peninsula, New Challenges with Geotourism, Proceedings of the 8th European Geoparks Conference, Idanha-a-Nava, 14-16 September 2009, Portugal.

 

KAYADİBİ, Ö.;  "Recent advances in satellite technologies using to generate the Digital Elevation Model (DEM)," Recent Advances in Space Technologies, 2009. RAST '09. 4th International Conference on , vol., no., pp.380-385, 11-13 June 2009, İstanbul, Turkey.
doi:10.1109/RAST.2009.5158229,
 http://www.ieeexplore.ieee.org/stamp/ stamp.jsp?tp=&arnumber=5158229&isnumber=5158174

 

KUMTEPE, P. ,  NURLU  Y., CENGİZ, T., SÜTÇÜ, E., 2009. Bolu Çevresinin Heyelan Duyarlılık Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası CBS Kongresi, 2-6 Kasım 2009.

 

N.S. OZTAN and M. Lütfi SÜZEN, 2009, Mapping Evaporite Minerals By ASTER, International Journal of Remote Sensing (Inpress).

   

N.S.OZTAN and M.Lütfi SÜZEN, 2009, Evaporate Mapping in Bala Region (Ankara) by Remote Sensing Techniques,  Proceedings of 4 th International Conference on Recent Advantages in Space Technologies, June 11-13, ISTANBUL.

   

NURLU,Y., KUMTEPE, P., CENGİZ T., SÜTÇÜ, E., PAKER,  POTOĞLU, S., 2009. 1/100.000 Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritalarının CBS Ortamında Hazırlanması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası CBS Kongresi, 2-6 Kasım 2009.

   

SÜTÇÜ, E., PAKER, S., NURLU, Y., KUMTEPE, P., CENGİZ, T., 2009. Tekirdağ - Malkara Havzasında CBS Yöntemleriyle Potansiyel Kömür Sahalarının Belirlenmesine Yönelik İki Değişkenli İstatistiksel Yaklaşım, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası CBS Kongresi, 2-6 Kasım 2009. 

   
 

2008


ALKEVLİ,T., VE SÜTÇÜ, E., (2008), Afşin-Hurman Çay Havzasının GIS Teknikleri İle Hesaplanan Geometrik Solar Radyasyon Modeli, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24 Mart-28 Mart 2008, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

 

ALKEVLİ, T., (2008), ASTER ve MODIS Görüntüleri İle Buharlaşma ve Terleme Hesaplanması, Afşin-Hurman Çay Örneği, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24 Mart-28 Mart 2008, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

 

ÇİFTÇİ, Y., ALKEVLİ, T., IŞIK, A., YEŞİLOVA, Ç., (2008) Van Gölü Havzasının Çevre Jeolojisi, Madencilik Faaliyetleri, Yüzey Suları ve Van Gölü Üzerine Etkileri, 1. Van Gölü Kirliliği Konferansı, 21 Ağustos-23 Ağustos 2008, Van-Gevaş Dsi Sitesi, Van

   

ZORLU, K., TUNUSLUOĞLU, M.C., GÖRÜM, T., YALÇIN, A., GÖKÇEOĞLU, C., NEFESLIOĞLU, H.A. , 2008. Kapadokya Bölgesindeki Yüzey Süreçlerinin Kaya Düşme Tehlikesi Üzerindeki Etkileri. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 288 – 289.

 

TÜRER, D., ZORLU, K., NEFESLIOĞLU, H.A. , GÖKÇEOĞLU, C., 2008. Zonguldak İli'nin jeolojik kökenli çevresel problemleri üzerine bir değerlendirme. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 25 – 26.

 

TUNUSLUOĞLU, M.C., GÖKÇEOĞLU, C., SÖNMEZ, H., NEFESLIOĞLU, H.A. , 2008. Moloz kaynak alanlarının yapay sinir ağları modeli ile belirlenmesi (Barla, Beşparmak ve Kapı Dağları, GB, Toroslar). Yerbilimlerinde Esnek Hesaplamalar Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, 8 – 9.

 

NEFESLIOĞLU, H.A. , GÖKÇEOĞLU, C., SÖNMEZ, H., 2008. Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesinde yapay sinir ağlarının kullanımı: eleştirel bir yaklaşım. Yerbilimlerinde Esnek Hesaplamalar Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, 16 – 18.

 

NEFESLIOĞLU, H.A. , GÖKÇEOĞLU, C., SÖNMEZ, H., 2008. Farklı örneklem yaklaşımları kullanılarak çok değişkenli istatistiksel yöntemler ve yapay sinir ağları ile heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 290 – 291.

 

GÖRÜM, T., GÖKÇEOĞLU, C., NEFESLIOĞLU, H.A. , 2008. Jeomorfolojik koşulların bir parametre haritası olarak heyelan duyarlılık değerlendirmelerine uygulanması: Melen boğazı (Düzce). 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 282 – 283.

 

CERYAN, Ş., ZORLU, K., GÖKÇEOĞLU, C., NEFESLIOĞLU, H.A. , 2008. İki farklı esnek hesaplama yöntemi ile granitlerin bozunma derecesinin bazı fiziksel ve mekanik parametreler kullanılarak kestirilmesi. Yerbilimlerinde Esnek Hesaplamalar Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, 10 – 12.

   

GÖRÜM, T., GÖNENÇGIL, B., GÖKÇEOĞLU, C., NEFESLIOĞLU, H.A. , 2008. Implementation of the reconstructed geomorphologic units in landslide susceptibility mapping: the Melen Gorge (NW Turkey). Natural Hazards, DOI: 10.1007/s11069–007–9190–6.

   

ZORLU, K., GÖKÇEOĞLU, C., OCAKOĞLU, F., NEFESLIOĞLU, H.A. , AÇIKALIN, S., 2008 . Prediction of uniaxial compressive strength of sandstones using specific and more generalized petrography–based models. Engineering Geology, 96, 141–158.

   

Nefeslioğlu, H.A. , Gökçeoğlu, C., Sönmez, H., 2008. An assessment on the use of multivariate statistical analyses and artificial neural networks with different sampling strategies for the preparation of landslide susceptibility maps. Engineering Geology, 97, 171–191.

   

KAYADİBİ, Ö., (2008), Mineral Haritalamada Bant Oranlama ve Crosta Metotları ile Elde Edilen Sonuçların Jeoistatiksel Olarak Karşılaştırılması, II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, Kayseri.

 

KAYADİBİ, Ö., SARIFAKİOĞLU E., DİLEK Y. ve ESİRTGEN E., (2008), Ofiyolitik Seriyi Oluşturan Birimlerin Litolojik Haritalanması: Eldivan (Çankırı) Ofiyoti Örneği, II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, Kayseri.

   

SAN, B.T., NEFESLİOĞLU, H. A., DUMAN, T. Y., ve MURAOKA, H., 2008, Güneydoğu Marmara Bölgesi, 1:100.000 Ölçekli Heyelan Duyarlılık Haritaları, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SİVAS

 

SAN, B.T. ve SÜZEN, M.L., 2008, Hyperion görüntülerinde CTIC (Uçuş Yönüne Dik Aydınlanma Düzeltmesi) tespit edilmesi ve değerlendirmesi, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SİVAS

 

OZTAN, B.T. ve SÜZEN, M.L., 2008, Ankara-Bala Civarında ASTER Görüntüleri Kullanılarak Evaporit Minerallerinin Tespitine Yönelik bir Uygulama, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SİVAS

 

ÖZGÜNER, K. C. ve GÖKTEN, E., 2008, Optimum Index Faktör yönteminin çizgisellik tanımada ASTER görüntü üzerine uygulanması; Hatunsaray ve Bozkır (Konya) çevresi örneği, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SİVAS

 

KAYADİBİ, Ö., CENGİZ, O., ŞENER, E., ve TOPÇU, T., 2008, Gölcük ve Keçiborlu (Isparta) bölgeleri arasındaki hidrotermal alterasyon alanlarını ASTER ve Landsat TM/ETM+ uydu görüntüleri ile haritalamaI.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SİVAS

   
 

2007


SAN, B. T. and SÜZEN, M.L., 2007, Comparison of Atmospheric Correction Techniques for Hyperion Data, ISPRS COMMISSION VII, WG2 & WG7, Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, 16-18 May 2007 ISTANBUL (published in CD form as PDF)

   

GÜRLER, G ve SAN, B. T., (2007), "Türkiye Jeoloji Bilgi Bankası", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 2007 Kongresi, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon.

   

GURCAY, B., KORUYUCU, M., SÜMER, E. Ö. (2007), "Sülfat Mineralleri Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilir mi?", Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, Bildiriler, 17-20 Ekim, Niğde, s.215.

   

GORUM, T., GOKCEOGLU, C., ZORLU, K., TUNUSLUOGLU, M.C., NEFESLIOGLU, H.A., 2007. Kapadokya Bolgesindeki asinim birimlerinin morfometrik ozellikleri. Kapadokya Yoresinin Jeolojisi Sempozyumu, Nigde Universitesi, Nigde.

   

G. GURLER, N.S. OZTAN, 2007, “Geotourism Potential of Suggested Geopark, Karapinar in Central Anatolia, Turkey”, Proceedings of The Second International Symposium on Development Within Geoparks-Environmental Protection and Education, Lushan-Jiangxi Province-China, 12-15 June

   

G. GURLER, E. TIMUR, 2007, “Determinetion of Conservation&Usage Methods of Geoparks: A Critical Assessment for Karapinar Potential Geopark Site, Turkey”, Proceedings of The Second International Symposium on Development Within Geoparks-Environmental Protection and Education, Lushan-Jiangxi Province-China, 12-15 June

   

NEFESLIOGLU, H.A., SAN, B.T., DUMAN T.Y., MURAOKA H., MIURA H., ARAKI, T., 2007. Uzaktan algilama verilerinin heyelan duyarlilik haritalarinin üretilmesindeki kullanim potansiyeli: Kelemen ve Merer Havzalari. VI. Turkiye Kuvaterner Sempozyumu, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, ITU, Istanbul .

   

CAN, T., NEFESLIOGLU, H.A., DUMAN, T.Y., GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., 2007. Bati Karadeniz Bolgesinde secilmis uc farkli havzanin akma ve kayma duyarliliklarinin ayri ayri degerlendirilmesi. Erdogan Yuzer Sempozyumu, ITU, Istanbul .

 

DUMAN, T.Y., CAN, T., NEFESLIOGLU, H.A., OLGUN, S., DURMAZ, S., HAMZACEBI, S., ATES, S., KECER, M., COREKCIOGLU, S., 2007. Marmara Denizi cevresindeki heyelanlarin dagilimi. Erdogan Yuzer Sempozyumu, ITU, Istanbul .

   

TURER, D., NEFESLIOGLU, H.A., ZORLU, K., GOKCEOGLU, C., 2007. Assessment of geo-environmental problems of the Zonguldak Province (NW Turkey). Environmental Geology , DOI:10.1007/s00254-007-1049-3.

   

GORUM, T., GONENCGIL, B., GOKCEOGLU, C., NEFESLIOGLU, H.A., 2007. Implementation of the reconstructed geomorphologic units in landslide susceptibility mapping: the Melen Gorge (NW Turkey). Natural Hazards , DOI: 10.1007/s11069-007-9190-6.

   

NEFESLIOGLU, H.A., DUMAN, T.Y., DURMAZ, S., 2007. Landslide susceptibility mapping for a part of tectonic Kelkit Valley (Eastern Blacsea Region of Turkey ). Geomorphology , doi:10.1016/j.geomorph.2006.10.036.

 

TUNUSLUOGLU, M.C., GOKCEOGLU, C., NEFESLIOGLU, H.A., SONMEZ, H., 2007. Extraction of potential debris source areas by logistic regression technique: A case study from Barla, Besparmak and Kapi Mountains (NW Taurids, Turkey ). Environmental Geology , DOI 10.1007/s00254-007-0788-5.

   

TUNUSLUOGLU, M.C., GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., NEFESLIOGLU, H.A., 2007. An artificial neural network application to produce debris source areas of Barla, Besparmak, and Kapi Mountains (NW Taurids , Turkey ). Natural Hazards and Earth System Sciences , 7, 557-570.

 

GURCAY, B. and TORK, K. (2007), "Lithological and Morphometric Differentiation of Karstic Environments By Using ASTER Images", 2nd International Symposium on Flood Forecasting and Management with GIS/RS, Abstarcts, Guangzhou & Three Gorges, September 7-13, China.

   

SAN, B. T . and SUZEN, M. L., (2007), "Comparison of Atmospheric Correction Techniques for Hyperion Data", ISPRS COMMISSION VII, WG2 & WG7, Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, Technical Session II: Optical Remote Sensing: High Resolution and Hyperspectral, 16 - 18 May 2007, ITU, Istanbul.

   

GOKCEOGLU, C., DUMAN, T.Y., NEFESLIOGLU, H.A., YILDIRIM, C., CAN, T., EMRE, O., SONMEZ, H., 2007. Evaluation of landslide proximity to faults: the Almacik tectonic block in the North Anatolian Fault Zone ( Turkey ). European Geosciences Union General Assembly 2007, Vienna , Austria .

   

TÜFEKÇİ, K.and SENER M. (2007), "Evaluating of karstification in the Menteşe region of southwest Turkey with GIS and remote sensing applications" Zeitschrift für Geomorphologie , 51 (in press)

   

Y. SULUDERE, N.S. MÜLAZIMOĞLU, S. TUZCU, H. MENGİ, N. KAZANCI, G. GÜRLER, 2007, “Milli Parklarda Jeosit/Jeomiras Araştırmaları ve Jeoturizm Olanaklarının Geliştirilmesi”, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-22 Nisan, Ankara

   

Alkevli, T., 2006, Jeolojik Uygulamalarda Kullanılan Uzaktan Algılama Uyduları, 60. Jeoloji Kurultayı, Ankara.

   

G. GÜRLER, N.S. ÖZTAN & M. GÜRLER, 2007, “Önerilen Bir Jeopark Alanı; Orta Anadolu'da Karapınar”, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-22 Nisan, Ankara

   
 

2006


SUMER, E. Ö., SAN, B. T ., GURCAY, B., PEKESIN, F.B., AVCI, M. K., KORUYUCU, M., DAĞLIYAR, A., TEOMAN, S., TOPÇU, T., and ÖZGÜNER, C., (2006) , Applications of ASTER Data; Examples From Turkey, MTA Special Publication Series-5, Ankara-2006, ISBN: 975-8964-41-0 , 71 p.

   

MURAOKA, H., NEFESLIOGLU, H. A., SAN, B. T. , and ARAKI, T., (2006) , " Applying data mining method for detecting landslide susceptible area by using ASTER (2) ", The 40th Conference of the Remote Sensing Society of Japan, May 18 - 19, 2006, Chiba University of Science, Chiba, Japan, pp. 169 - 170

   

SAN, B. T . , GÜRÇAY, O. B., KORUYUCU, M., PEKESİN, B. ve SÜMER, E. Ö., (2006), "Pınarbaşı, Bünyan, Akkışla Bölgesinin ASTER Uydu Verisi Yardımıyla Mineral Haritalaması", 30. Yıl Fikret Kutman Jeoloji Sempozyumu, 23 - 23 Eylül 2006, Selçuk Ünv., Konya

   

SAN, B. T . , NEFESLIOGLU, H. A. and DUMAN, T.Y., (2006), "The Use of ASTER L3A Data in Producing of Landslide Susceptibility Maps: Kelemen Catchment Area", Proceedings of The Symposium on Recent Applications in Engineering Geology, pp. 73-80, May 25-27, 2006, Denizli-Turkey, Edited by Kumsar H., Tasdelen, S. and Celik, S.B., Organized by Pamukkale Univ., Geological Eng. Dept., Int. Assoc. of Engineering Geology and Environment, Turkish National Comm., and Suleyman Demirel Univ. Geological Eng. Dept.

   

GOKCEOGLU, C., NEFESLIOGLU, H.A., SONMEZ, H., DUMAN, T.Y., CAN, T., COREKCIOGLU, S., DURMAZ, S., OLGUN, S., HAMZACEBI, S., ELMACI, H., (2006). Bolgesel ve orta olcekli heyelan duyarlilik, tehlike ve risk degerlendirmeleri. 1. Heyelan Sempozyumu, Trabzon .

   

DUMAN, T.Y., CAN, T., NEFESLIOGLU, H.A., GOKCEOGLU, C., OLGUN, S., DURMAZ, S., HAMZACEBI, S., SONMEZ, H., ELMACI, H., COREKCIOGLU, S., (2006), Bolgesel ve orta olcekli heyelan envanter haritalari ve onemi. 1. Heyelan Sempozyumu, Trabzon .

   

SAN, B. T ., (2006), "Application of Hyperspectral Satellite on Earth Sciences", invited papers, 59th Geological Congress of Turkey, March 20-24, 2006, UCTEA The Chamber of Geological Engineers of Turkey, pp.441 - 442.

   

SAN, B.T., NEFESLIOGLU, H.A., SUZEN, M.L., 2006. Cevresel yer bilimleri icin uydudan elde edilen sayisal yukseklik modellerinin (SYM) dogruluklarinin degerlendirilmesi icin bir yaklasim. 59. Turkiye Jeoloji Kurultayi, Ankara .

   

DUMAN, T.Y., CAN, T., GOKCEOGLU, C., NEFESLIOGLU, H.A., SONMEZ, H., 2006. Cekmece ( Istanbul ) ilcesi ve yakin cevresine ait heyelan duyarlilik haritasi. 59. Turkiye Jeoloji Kurultayi, Ankara .

   

DUMAN, T.Y., CAN, T., GOKCEOGLU, C., NEFESLIOGLU, H.A., SONMEZ, H., 2006. Application of logistic regression for landslide susceptibility zoning of Cekmece Area, Istanbul , Turkey . Environmental Geology , 51, 241-256.

   
 

G. GÜRLER, A.S. DERMAN, 2006, “Öneri Jeopark Alanı Çalışmalarına Bir Örnek;Mut Miosen Baseni (G Türkiye)”, Yer Bilimi Ve Tekniği Dergisi, Sayı:4-5

   

GOKCEOGLU, C., DUMAN, T.Y., SONMEZ, H., NEFESLIOGLU, H.A., 2006 . Environmental impacts of a catastrophic and large landslide, in Sivas northeast of Turkey . Engineering geology for tomorrow's cities, The 10 th IAEG Congress, Nottingham , United Kingdom , IAEG2006 Abstract number 387.

 

GURLER, G., OZTAN, S., and GURLER, M., (2006), "A Potential Geopark Site; Karapinar in Central Anatolia, Turkey", Geoparks 2006 Conference, Waterfront Hall, 17-21 September, Belfast, Ireland.

   
 

2005


AKMAN, A Ü. and TÜFEKÇİ, K. (2005) “Remote Sensing Applications in Paleo-and Neotectonic Period Studies in the Extensional Tectonics of Aegean” Int. Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean , 15-18 June 2005, Abstracts, Kadir Has University, Cibali Campus, Haliç, İstanbul-Turkey,

   

SAN, B. T . and SUZEN, M. L., (2005), "Digital elevation model (DEM) generation and accuracy assessment from ASTER stereo data", INT. J. REMOTE SENSING, VOL. 26, NO. 22, pp.5013–5027

   

TÜFEKÇİ, K.and AKMAN, A. Ü. (2005), "Monitoring the turbidity and surface temperature changes and effects of the 17 August 1999 earthquake in the İzmit Gulf, Turkey by the Landsat TM/ETM data " Environmental Monitoring and Assesment, 108:45-57.

   

NEFESLIOGLU, H.A., GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., (2005). An integration of bivariate and multivariate statistical methods in producing landslide susceptibility maps: A comparisional evaluation. International Symposium on Latest Natural Disaster-New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, Sofia , Bulgaria .

   

SAN, B. T. and SUZEN, M.L., (2005), "Accuracy Assessment of Digital Elevation Models Produced from ASTER Data", 57th Geological Congress of Turkey, 11-17 April 2005, UCTEA The CHamber of Geological Engineers, pp.212.

 

GÜRÇAY, B., SAN, B. T., SÜMER, E. Ö., ve KORUYUCU, M., (2005), Alunit ve kaolen minerallerinin Aster görüntüsü yardımıyla belirlenmesi, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 11-17 Nisan, Ankara.

   

DUMAN, T.Y., CAN, , T., NEFESLIOGLU, H.A., OLGUN, S., DURMAZ, S., HAMZACEBI, S., GOKCEOGLU, C., EMRE, O., ATES, S., DOGAN, A., COREKCIOGLU, S., KECER, M., ULUSAY, R., 2005. Turkiye heyelan envanter haritalari. TMMOB Jeoloji Muhendisleri Odasi, 58. Turkiye Jeoloji Kurultayi, Ankara , Bildiri Ozleri, 326-327.

   

CAN, T., NEFESLIOGLU, H.A., GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., DUMAN, T.Y., 2005. Some examples for the rainfall induced earthflows in the Western Blacksea Region of Turkey . International Symposium on Latest Natural Disaster-New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, Sofia , Bulgaria .

   

CAN, T., DUMAN, T.Y., NEFESLIOGLU, H.A., DURMAZ, S., GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., 2005. Earthflows in a small catchment from eastern black sea region ( Turkey ): Conditional (Environmental) factors and susceptibility assessments. International Symposium on Latest Natural Disaster-New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, Sofia , Bulgaria .

   

DURMAZ, S., DUMAN, T.Y., NEFESLIOGLU, H.A., (2005). Tonya (Dogu Karadeniz) ve cevresinde gozlenen heyelanlara iliskin litolojik ve morfolojik degerlendirmeler. KTU Muhendislik-Mimarlik Fakultesi, Jeoloji Muhendisligi Bolumu, 40. Yil Jeoloji Sempozyumu, Trabzon , Ozler, 156-157.

   

GOKCEOGLU, C., DUMAN, T.Y., SONMEZ, H., NEFESLIOGLU, H.A., 2005. 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar, Sivas ) Heyelani. Muhendislik Jeolojisi Bulteni , 20, 17-28.

 

MURAOKA, H., MİURA, H., NEFESLİOGLU, H, SAN, B. T., and ARAKİ, T.,(2005) , " Applying data mining method for detecting landslide susceptible area by using ASTER ", The 38th Conference of the Remote Sensing Society of Japan, May 20, 2005, Tokyo University of Science, Noda-City, Chiba, Japan

   

GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., NEFESLIOGLU, H.A., DUMAN, T.Y., Can, T., 2005. The March 17, 2005 Kuzulu landslide ( Sivas , Turkey ) and landslide susceptibility map of its close vicinity. Engineering Geology , 81, 65-83.

   

CAN, T., NEFESLIOGLU, H.A., GOKCEOGLU, C., SONMEZ, H., DUMAN, T.Y., 2005. Susceptibility assessments of shallow earthflows triggered by heavy rainfall at three subcatchments by logistic regression analyses. Geomorphology , 72, 250-271.

   

G.GÜRLER , A.S.DORMAN, A Model Study for Geopark Sites; Miocene Mut Basin 6 th European Geoparks Networt Meeting, Lesvas Island Greece 5-8 October 2005

   
 

2004


SAN, T., SÜMER, E.O. and GÜRÇAY, B., (2004) Comparison of Band Ratioing and Spectral Indesis Method for detecting alunite and kaolinite minerals using ASTER data on Biga Region, Turkey. ISPRS 2004, İstanbul.

   

AKMAN, A Ü. and TÜFEKÇİ, K., (2004), " Tüfekçi “Determination and characterisation of fault systems and geomorphological features by RS and GIS techniques in the WSW part of Turkey” Int. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing, XX th Congress, 12-23 July 2004, İstanbul

 

AVCI, K.M., ERKAL, T., and SAN , B. T. ( 2004 ), "Practical Detection of Coastline Changes of Yeşilırmak Delta Using Remote Sensing and GIS Techniques, Northern Turkey", Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, Istanbul - Turkey, September, 8 - 10, 2004, pp. 363 - 370

   

TÜFEKÇi, K.and AKMAN, A. Ü (2004), “Soil moisture assessment in the alluvial basins associated with seismic activity of northwest Anatolia, Turkey, using Landsat TM/ETM satellite imagery. Hydrological Sciences—Journal—des Sciences Hydrologiques , 49 (1) February 2004, pp. 171–182.

   

KAYABASI, A., SONMEZ, H., GOKCEOGLU, C., TONOZ, M. C., TUNCAY, E., NEFESLIOGLU, H.A., 2004. Mechanism and activity of a complex landslide. Proc. of 5 th Int. Symp. on Eastern Mediterranean Geology, A.A. Chatzipetros and S.B. Pavlides (eds.), Thessaloniki, Greece, 2, 715-718.

   

NEFESLIOGLU, H.A., DUMAN, T.Y., DURMAZ, S., 2004. Landslide susceptibility mapping for a part of Kelkit Valley (Eastern Blacksea Region of Turkey ). 32 nd International Geological Congress, Florence , Italy , Abstracts, on CD.

   

DURMAZ, S., CAN, T., NEFESLIOGLU, H.A., OLGUN, S., 2004. A comparative statistical approach for the mass movement classification systems. 32 nd International Geological Congress, Florence , Italy , Abstracts, on CD.

   

SARAÇ, G. GÜRLER, 2004, “Mut Havzası İstifinden Fosil Canavar Köpekbalığı”, Mavi Gezegen, Sayı:10

   

N. KAZANCI, G. GÜRLER, A. AKSOY, A. S. DERMAN, 2004, “Güldere Vadisi, Orta Toroslar; Jeoloji Ve Arkeolojinin Buluştuğu Yer”, Mavi Gezegen, Sayı:10

   

G. GÜRLER, A.S. DERMAN, 2004, “Öneri Jeopark Alanı Çalışmalarına Bir Örnek;Mut Miosen Baseni (G Türkiye)” , Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara

   
 

2003


TÜFEKÇi K, M. ŞENER A. ULUŞAHİN ve Z. B. EKİNCİ"Termik enerji santral emisyonlarının (Güneybatı Anadolu) yer kabuğuna enjeksiyon olanaklarını araştırma projesinde coğrafik bilgi sistemleri ve uzaktan algılama uygulamaları“ (GIS and remote sensing applications in the research project of injectıon possibilities of the thermic energy plants' emissions to the earth crust, Southwest Anatolia). 56.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 14-20 Nisan 2003, Ankara.

   

NEFESLIOGLU, H.A., TUN, M., AYDAY, C., GOKTAN, M., 2003. Change detection of structures in the earthquake hazard zoning map of Eskisehir City , Turkey , by using satellite images. 2 nd GRSS / ISPRS Jonit Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas, Berlin , Germany .

   
 

2002


SAN, B. T . and TURKER, M., ( 2002 ),"Earthquake Damage Assessment of Buildings from Aerial Photographs" Proceedings of the 3nd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, Vol. 2, Istanbul, June 11-13, pp. 633 - 640

 

TOPÇU, T. SANGA, T., AKMAN, A.Ü., SATO, T., YAMASHITA, Y.,(2002) "Doğu Pontidler'de, Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) Yöntemleriyle Çizgisellik-Dairesel Yapı-Litoloji-Cevherleşme İlişkileri İrdelenerek Potansiyel Maden Sahalarının Belirlenmesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Mart 2002, MTA, Ankara

   

DUMAN, T.Y., EMRE, Ö., ÇAN, T., ATEŞ, Ş., KEÇER, M., ERKAL T., DURMAZ, S., DOĞAN, A., ÇÖREKÇİOĞLU, E., GÖKTEPE, A ., CİCİOĞLU, E. And KARAKAYA, F., 2002, Landslide Inventory Mapping Project. Nineth International Symposium On Natural And Human-Made Hazards, 3th-6 th October 2002, TURKEY.

   

TURKER, M. and SAN, B. T . ( 2002 ),"Multi-Level Analysis of Space and Aerial Images for Detecting Earthquake Induced Changes in Golcuk, Turkey" Proceedings of the International Symposium on GIS, Istanbul, Turkey, September 23 - 26.

   

TÜFEKÇi, K. ve A. Ü. AKMAN, “Kuzeybatı Anadolu'daki Su Kütlelerinde Zamana Bağlı Asılı Sediment ve Yüzeysel Sıcaklık Değişmeleri ile 17 Ağustos 1999 Depreminin Etkilerinin Landsat TM/ETM Uydu Görüntüleriyle Belirlenmesi” (Determination of Temporal Suspended Sediment and Surface Temperature Changes and ffects of the 17 August 1999 Earthquake in the Water Bodies of Northwest of Anatolia with Landsat TM/ETM Satellite Imageries). 55.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 11-15 Mart 2002, Ankara.

   

TÜFEKÇi, K., AKMAN, A. and KAYADİBİ, Ö., (2002), “Coastal Changes Caused by the 17 August 1999 Earthquake on the Southern Coast of the İzmit Gulf, Turkey” 3. International Symposium Remote Sensing of Urban areas , 11-13 June 2002, Büyükçekmece, İstanbul, Turkey, 2002.

   

NEFESLIOGLU, H.A., TUN, M., YEREL, S., CANIGUR, A., (2002). Aerial photo interpretation of west part of Eskisehir for liquefaction potential assessment. 3 rd International Remote Sensing of Urban Areas, Istanbul , Turkey .

   
 

2001


TOPÇU, T. (2001) "27 Ocak-28 Şubat 2001 Tarihleri Arasında Düzenlenen Sudan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursu Hakkında" MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni

   

AKMAN, A and TÜFEKÇi, K.,(2001), “Using of Geographic Information System Techniques and Satellite Images in The Covered Karst Areas: Amasra-Arıt Example, NW Turkey” Present state and future trends of karst studies: Proceedings of the 6th Int. Sym. and Field Seminar, Marmaris, Turkey, 17-26 September 2000. IHP-V, Technical Documents in Hydrology, No.49, Vol.1, Unesco, Paris, 2001.

   

TÜFEKÇİ, K., A. Ü. AKMAN and KAYADİBİ, Ö., (2001) “Assessing Soil Moisture Associated with Seismic Activity Causing Destructions in the Alluvial Basins of the Northwest of Anatolia Using Landsat TM/ETM Satellite Imageries” Forth International Turkish Geology Symposium, Absracts, 24-28 September 2001, Adana, Turkey,

   

AKMAN, A. Ünal, K. TÜFEKÇİ and Ö. Kayadibi “The Investigation of the Marmara Earthquake Effects Using Landsat TM/ETM: Fault, Fracture and Lineament Analyses by RS and GIS Techniques” Forth International Turkish Geology Symposium, Absracts, 24-28 September 2001, Adana, Turkey, 2001.

   

DUMAN, T.Y., EMRE, Ö., ÇAN, T., ATEŞ, Ş., KEÇER, M., ERKAL T., DURMAZ, S., DOĞAN, A., ÇÖREKÇİOĞLU, E., GÖKTEPE, A., CİCİOĞLU, E. And KARAKAYA, F., 2001, Landslide Inventory Mapping Project: Methodology And Results On Zonguldak Quadrangle (1/500.000). Fourth International Turkısh Geology Symposium, 24 th -28 th September 2001, Çukurova University, Adana-TURKEY.

   
 

2000


AKMAN, A. Ü, T. SANGA and K. TÜFEKÇİ, “Using Digitaltal Elevation Data in Earth Sciences and Some Applications From Turkey” 2 nd ICGESA 2000 International Conference on GIS for  Earth  Sciences. Applications, 11-14 September 2000, Menemen-İzmir, Turkey, 2000

   
 

1999


TÜFEKÇİ, K. and M. BURÇAK, “Assessment of Kızılcahamam (Ankara-Turkey) Geothermal Area by Landsat-5 TM Imageries” International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies, October 20-21-22 1999, İstanbul, 1999.

   

AKMAN, A, Ü. and K. TÜFEKÇİ, “A Preliminary Study on Landslide Hazard Zonation Around Mengen (Bolu) in The NE of Turkey” International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies , October 20-21-22 1999, İstanbul, 1999.

   

TÜFEKÇİ, K, “Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Deniz Düzeyi Değişmeleri: Uzaktan Algılama Verilerine Bağlı Bir Araştırma” (Sea Level Changes on Northern Cyprus Coasts: A Study Based on Remotely Sensed Data). Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ulusal Araştırma Programı, Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları, Workshop V, 24-25 Mayıs 1999, Genişletilmiş Bildiri Özleri, Ankara, 1999.

   

CİCİOĞLU, E. , KARAYİĞİT,A.İ.,  1999. Afşin-Elbistan (K.Maraş) kömürlerinin iz element ve mineral madde içeriklerinin incelenmesi. R. Ulusay ve T. Topal (Editörler), 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara, 10-12 Mayıs 1999, 159-166

   
 

1998


TÜFEKÇİ, K.,(1998) “Uzaktan Algılama ve Sayısal Yükseklik Modeli Çalışmalarıyla Potansiyel Akifer Tespiti, Sadrazamköy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”. MTA Dergisi, 120 , .

   

TÜFEKÇİ, K., TOPÇU, T. (1998), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Uydu Görüntüleri Kullanılarak Doğal Kaynakların İncelenmesi” Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiri Özleri Kitabı Sayfa: 97-98 Ankara

   

TÜFEKÇİ, K. “ Uzaktan algılama ve sayısal yükseklik modeli çalışmalarıyla potansiyel akifer tespiti, Sadrazamköy, KB Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Potential aquifer detection with remote sensing and digital elevation model, Sadrazamköy, in the NW of Turkish Republic of Northern Cyprus). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi Kongresi , 7 Şubat 1998, Ankara.

   

TÜFEKÇİ, K. ve A. Ü. AKMAN, “Manyas Gölü'nde (Balıkesir) Asılı Sediment ve Sıcaklık Değişmelerinin Landsat TM Verileriyle Belirlenmesi (Detection of Changes of Suspended Sediment and Temperature in Manyas Lake (Balıkesir) with Landsat TM Data)”. Türkiye 15. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Abstract, Ankara, 1998.

   
 

1997


AKMAN, Ü., TOPÇU, T. (1997), 8-9 Mayıs Tarihlerinde Düzenlenmiş olan “Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemleri Kursu Hakkında” MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni Sayı 1-2 Sayfa: 161-166 Ankara

   

KARAYİĞİT, A.İ., GAYER, R.A., CİCİOĞLU, E . , ERİŞ, E., 1997. Mineralogy and petrography of the two Lower Eocene lacustrine coals, Sorgun and Suluova, Turkey. International Journal of Coal Geology, 34:111-130

   

TÜFEKÇİ, K. ve AKMAN A. Ü., “Manyas Gölü'nün (Balıkesir) Asılı Sediment Konsantrasyonu : Uzaktan Alıgılama Verilerine Bağlı Bir Araştırma”. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı 1-2, Ankara, 1997.

   

YALÇIN, H., KARAYİĞİT, A.İ., CİCİOĞLU, E ., GÜMÜŞER, G., 1997. Eosen yaşlı Sorgun (Yozgat) kömür havzasının kil mineralojisi ve tümkayaç jeokimyası arasındaki ilişkiler. İ. Işık (Editör), VIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 24-27 Eylül 1997, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, s.15-24.

   

AKMAN, A. Ü. ve K. TÜFEKÇİi, “Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yöntemleriyle Arazi Örtüsü Haritası Yapımı : Yatağan - Denizli Enerji Hattı”. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 3. Uzaktan Algılama ve Türkiye' deki Uygulamaları Semineri, 16-18 Mayıs 1997, Uludağ–Bursa, 1997.

   

TÜFEKÇİ, K. ve A. Ü. AKMAN, “Marmara Denizi'nde Termal IR ve Görünür Band Uygulamalarına Bir Örnek : Kapıdağ Yarımadası Çevresi”. Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ulusal Araştırma Programı, Marmara Denizi Araştırmaları, Workshop III , 2-3 Haziran 1997, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, Ankara, 1997.

   
 

1996


KARAYİĞİT, A.İ., ERİŞ, E., CİCİOĞLU, E., 1996. Coal geology, chemical and petrographical characteristics, and implications for coalbed methane development of subbituminous coals from the Sorgun and Suluova Eocene basins, Turkey. In: Gayer, R. & Harris, I. (Editors.): Coalbed Methane and Coal Geology, Geological Society Special Publication, No 109, pp 325-338

   

KARAYİĞİT, A.İ., CİCİOĞLU, E., ERİŞ, E., 1996. Kömüre dayalı metan gazı oluşturan Alt Eosen yaşlı kömürlerin mineralojisi ve fluoresans spektral ölçümleri, Sorgun ve Suluova, Türkiye. Türkiye 11. Petrol Kongresi ve Sergisi, 15-17 Nisan 1996, Ankara, Bildiriler, Jeoloji, s. 60-74.

   
 

1994


 

KARAYİĞİT, A.İ. and CİCİOĞLU, E., 1994. Geology, depositional environment and coal petrology of Sorgun Eocene coals, Yozgat-Turkey. International Conference & Short Course on Coalbed Methane and Coal Geology, The University of Wales Cardiff, 12th-16th September 1994, UK.

   
 

1993


TÜFEKÇİ, K. “Gölhisar doğusunda Balıkdağ ile Rahatdağ dolayının genel jeomorfolojik özellikleri ve evrimi (The geomorphologic features and evolution of the Balıkdağ and Rahatdağ surroundings in the east of Gölhisar (SW Turkey)”. TJD., Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, Ankara 1993 .

   
 

1992


TOPÇU, T. (1992) “MTA Uzaktan Algılama Merkezi MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni” Cilt:2 Sayı: 3-4 Sayfa: 21-22 Ankara

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.612.095

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi