MTA Genel Müdürlüğü

Variskit

Kimyasal Bileşimi, AlPO4 . 2H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri oktahedral; genellikle masif, nodüler
İkizlenme, {201} yüzeyinde nadir
Sertlik, 3.5 - 4.5
Özgül Ağırlık, 2.57 - 2.61
Dilinim, {010} iyi
Renk ve Şeffaflık, Yesil-zümrüt yesili, bazen mavimsi yesil; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık,Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli
Bulunuşu, Alüminalı kayalara fosfatlı meteorik suların etkisiyle oluşur.