Mineraller

Enarjit

Kimyasal Bileşimi, Cu3AsS4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı yada prizmatik kristalli; masif, tanesel ve sütunsu yapıda
İkizlenme, {320} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 4.40 - 4.45
Dilinim, {110} yüzeyinde mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Grimsi siyah-demir siyahı; opak
Çizgi Rengi, Siyah-grimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve dilinimi tipiktir. Bakır testi ile stibnitten (antimonit) ayrılır.
Bulunuşu, Enarjit, sık rastlanan bir mineral değildir. Düşük sıcaklıklarda oluşur. Yüzeye yakın yataklarda kalkozin, bornit, kovellin, pirit, sfalerit, barit ve kuvars ile birlikte bulunur.