" Dr. Necdet Özgül adına "

Sempozyum Programı yayımlanmıştır.

Değerli katkılarıyla...

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Bilimsel Etkinlikleri-2022
Department of Geological Research Scientific Events-2022