Bildiri Kuralları
Templates for Abstract

Sunum Kuralları
Templates for Presentation

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Bilimsel Etkinlikleri-2022
Department of Geological Research Scientific Events-2022