ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES
  1.) SON KAYIT TARİHİ / LAST REGISTRATION : 01/10/2022
  2.) BİLDİRİ GÖNDERME SON TARİHİ / LAST SUBMISSION DATE : 01/10/2022

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Bilimsel Etkinlikleri-2022
Department of Geological Research Scientific Events-2022