Metalik Madenler

TUNGSTEN - VOLFRAM

Gümüş grisi renginde bir metal olan tungstenin atom numarası 74 ve atom ağırlığı 183.85' dir. Tungsten 3410 °C ile en yüksek erime noktasına sahip en ağır elementtir. Yoğunluğu 20 °C de 19.3 g/cm 'dür. Aşınmaya karşı direnci, ısı ve elektrik iletkenliği yüksek, genleşme katsayısı düşüktür. 1650 °C'den yüksek sıcaklıklarda tungsten en yüksek gerilim mukavemetine sahiptir.

Yirmiden fazla tungsten ihtiva eden mineral mevcutsa da, ancak şelit ve volframit ekonomik olarak işletilen tungsten mineralleridir.

-Şelit (CaWO4)  
Bileşimi kalsiyum volframittir. Saf halde iken %80.6 WO3, %64 W içerir. Beyaz, kirli beyaz, sarımsı, pembemsi renklerde bulunmaktadır. Sertliği 4.5, yoğunluğu 6 g/cm tür. Yumuşak ve kırılgandır.
-Volframit (Fe, Mn)WO2+2 +2     
Değişik oranlarda Fe+2 ve Mn+2 karışımı gösteren tungsten mineraline genelde volframit denir. %20'den fazla FeO içeren mineral Ferberit (FeWO4), %20'den fazla MnO içeren mineral Hübrenit (MnWO4), aradakiler ise volframit olarak adlandırılır. Wolframit %60 W ihtiva eder.
Rengi siyah olup, sertliği 5.5, özgül ağırlığı 7.5 g/cm tür (VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu).
Tungstenin Kullanım Alanları:     
Gelişmiş bazı ülkelerde tungsten ürünlerinin kullanım alanları Tablo 2.6'da verilmiştir. Tungstenin 1996 yılı dikkate alındığında Batı Avrupa, Japonya ve ABD'de önemli oranlarda sert metallerin üretiminde kullanıldığı görülmektedir. İkinci sırada tungstenden üretilen çeşitli çelik ve süper alaşımlar yer almaktadır.Tungstenin Kullanım Alanları


Ülkeler

Batı Avrupa

Japonya (%)

ABD (%)

Cin (%)

Sert Metaller

62

45

60

40

Çelik/Süper

24

25

21

48

Alaşımlar

 

 

 

 

Öğütücü Ürünler

6

10

15

4

Diğer

8

20

4

8

 

Kaynak: Minerals Handbook, 1998-1999