Merkez Misafirhanesi ve Bölge Müdürlükleri Misafirhaneleri için;

  TL
Genel Müdür (İlk 10 gün için), 86,33
Genel Müdür (10 günden sonra),  28,78
Denetim Elemanları (Müfettiş),  120,23
A-Ek göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) kadroda bulunanlar (İlk 10 gün için),  81,08
A- Ek göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) kadroda bulunanlar (10 günden sonra), 27,03
B- Aylık kadro dereceleri 1-4 olan memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers. (İlk 10 gün için),  71,48
B- Aylık kadro dereceleri 1-4 olan memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers. (10 günden sonra),   23,83
C- Aylık kadro dereceleri 5-15 olan memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers.(İlk 10 gün için), 69,53
C- Aylık kadro dereceleri 5-15 olan memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers.(10 günden sonra), 23,18

Misafirhaneden Dinlenme Amacıyla Yararlananlar

  TL
Dinlenme amacıyla Merkez Misafirhanesinden yararlanan Kamu personelinden, (Normal Oda) 55,00
Dinlenme amacıyla Merkez Misafirhanesinden yararlanan Kamu personelinden, (Duble Oda) 60,00
Dinlenme amacıyla Merkez Misafirhanesinden yararlanan Kamu personeli olmayan misafirlerden, (Normal  Oda) 82,50
Dinlenme amacıyla Merkez Misafirhanesinden yararlanan Kamu personeli olmayan misafirlerden, (Duble Oda) 90,00
Dinlenme amacıyla Bölge Müdürlükleri ve İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanelerinden yararlanan Kamu personelinden, 55,00
Dinlenme amacıyla Bölge Müdürlükleri ve İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanelerinden yararlanan Kamu personeli olmayan misafirlerden, 82,50
  • Geçici görev dışında dinlenme amacıyla Merkez Misafirhanesi ve İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesinden yararlanacak olanlardan süit odada tek kişi kalınması halinde yatak ücretine kişi başı 10,00 TL, (On Türk Lirası),
  • İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesinden duble odada (çift kişilik yataklı oda) tek kişi kalınması halinde ise yatak ücretine kişi başı 6,00 TL (Altı Türk Lirası) ilave edilerek tahsil edilecektir.
  • Söz konusu tesislerde, 01 Şubat 2018 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 01 Şubat 2015 ile 01 Şubat 2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil ) doğan çocuklar için ise konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

Misafirhane Kahvaltı Ücretleri

Merkez Misafirhanesi ve Bölge Müdürlükleri Misafirhaneleri için kahvaltı bedeli 12,00 TL
İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi için kahvaltı bedeli 15,50 TL