Türkiye'deki Süs Taşları Potansiyeli'nin Araştırılması

Projenin Amacı :

Türkiye’de halen büyük kısmı atıl olarak duran süstaşı olabilecek malzemelerin çıkarılmasını teşvik etmek için süstaşı yataklarının en son bilgiler dahilinde değerlendirilmesi ve ülkemiz madencilik sektörüne süstaşlarının katkısını sağlamak.

Aydın-Koçarlı Bölgesi Turmalinlerinin Mostra Görünümü

Aydın-Koçarlı Bölgesi Kuvarslarının Mostra Görünümü

Oltu Madeni ve Oltu Taşının Mostra Görünümü, Oltu ilçesi, Erzurum