RAMAN SPEKTROMETRE ANALİZLERİ

Raman spektrometresi bir molekülün kimyasal yapısı hakkında bilgi veren titreşimsel bir spektroskopi yöntemidir. Numune üzerinde bozunma ve deformasyona sebep olmadan, seçili bir noktanın tanımlaması yapılmaktadır. Günümüzde birçok alanda (Jeoloji, Malzeme Bilimi, Biyoloji, Kimya vb.) kullanılmakta olan Raman spektrometresi son yıllarda yer bilimlerinde özellikle mineraloji ve gemoloji çalışmalarında mineral tayinine yönelik yoğun olarak kullanılmaktadır.

 

RAMAN SPEKTROMETRE  ANALİZLERİ

Analiz Test Kodu

Analiz Test Adı

Açıklamalar

Tamamlama Süresi
(İş Günü )

Numune Miktarı/Türü

Ücret

08-30-GL-01

Numune Hazırlama

Düz yüzeye sahip olmayan numunelerin yüzeyinin düzeltilip, hafif parlatılması işlemi

3

0.5-4 cm çapında makro numune

30 TL/numune

08-30-GL-02

Raman Spektrometresinde Mineral Tayini  (Makro Numuneler için )

Numune üzerinde seçili bir noktanın tanımlaması yapılır.

3

Düz yüzeye sahip, hafif parlatılmış, 0.5-4 cm çapında makro numune

200 TL/numune   (Numune düz bir yüzeye sahip değilse;
08-30-GL-01 ücreti eklenmelidir.)

08-30-GL-03

Raman Spektrometresinde Mineral Tayini
(Üstü Açık İnce Kesit İçin )

Üstü açık ince kesitte istenen noktaların  tanımlaması yapılır.

3

Üstü açık ince kesit

İlk saat 250 TL,  2. saatten sonra her saat için 125 TL

Not: Üniversitelerin başvurusunda analiz ücretinden  % 50 indirim uygulanacaktır.
Analizlerin tamamlanma süresi cihazın arızalı olması halinde değişiklik gösterebilir.

İrtibat
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Mineraloji- Petrografi ve Gemoloji Birimi 

Tel: 0 312 201 23 81
Tel: 0 312 201 23 80
Tel: 0 312 201 23 64  

E-mail : gemoloji.lab@mta.gov.tr