Prehistorya

Kültürel evrelerin en uzunu olan Prehistorik Dönem' de insanlar besinini avcılık ve toplayıcılık yoluyla sağlıyor, kendisi besin üretmiyordu. Üretim öncesi dönemlere ait en önemli belgeler taş aletlerdir. Bu aletler onların ne amaçla kullanıldığını, alet yapanların düşünce ve becerilerini; kısaca kültürlerini anlatır ve yansıtır.

Günümüzden 2 milyon yıl önce başlayıp, 10 000 yıl önce son bulan yontma taş çağı dönemine ait, Anadolu’dan çeşitli mağara ve merkezlerden derlenmiş örnekler vitrinlerde sergilenmektedir. Ayrıca ülkemizde bulunan mağaralardan kopya edilmiş Anadolu prehistorik sanatını temsil eden tablolar ile Avrupa prehistorik sanatına ait heykelciklerin kopyaları, kronolojik çerçeve içerisinde ziyaretçilerin görüşüne sunulmaktadır.