Türkiye'nin Paleojen Fosilleri, Stratigrafisi Ve Paleocoğrafyası

Bu araştırmanın temel amacı, tüm Türkiye'de yüzlek veren Paleojen yaşlı denizel ve karasal formasyonlarda henüz keşfedilmemiş olan omurgalı ve omurgasız fosil topluluklarını araştırmak ve Müzemiz arşiv ve teşhirine yönelik değerli örnekler kazandırmaktır. Tanımlanan fauna yardımı ile çalışılan bölgenin stratigrafisine katkı koymak ve bölgeye ilişkin paleocoğrafik, paleoiklimsel ve paleoekolojik yorumlarda bulunmak hedeflenmiştir.