Organizasyon Şeması

Müze Müdürü
Korhan ÇAKIR

Büro Şefi
İbrahim AKYEL
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Cengiz ÖZTÜRK
İdari Hizmetler Grup Yöneticiliği
Meftun Kerem SÖNMEZ
Basın Halkla İlişkiler ve Eğitim Birimi
Buket ÖNYÜRÜ
Müze Parkları Birimi
Erhan DURAN
Proje İzleme ve Mali İşler Birimi
O. Taner SONGÖREN
Teknik Hizmetler Grup Yöneticiliği
Fatma YAVAŞ
Paleontoloji Birimi
Dr.Ebru ALBAYRAK
Mineraloji-Petrografi ve Gemoloji Birimi
Tuğba VELİOĞLU
Kültürel Jeoloji ve Arkeoloji Birimi
Çağlar ASLAN