Organizasyon Şeması

Müze Müdürü
Dr. Koray SÖZERİ

Büro Şefi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
İdari Hizmetler Grup Yöneticiliği
Basın Halkla İlişkiler ve Eğitim Birimi
Müze Parkları Birimi
Teknik Hizmetler Grup Yöneticiliği
Paleontoloji Birimi
Mineraloji-Petrografi ve Gemoloji Birimi
Proje İzleme ve Mali İşler Birimi
Anadolu Madencilik Tarihi Birimi