Müze Ön Etütleri Projesi

Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ihbarlar değerlendirilecek, yerbilimlerine ilişkin incelemeler ve arazi çalışmaları yapılacak, bu çalışmalar sonucunda elde edilecek fosil, mineral, kayaç, maden örnekleri ve arkeolojik örnekler arşiv ve teşhir yönünden değerlendirilerek Müzeye kazandırılacaktır. Bu proje kapsamında Müzecilik, Yerbilimleri ve Madencilik konularında Çalıştay, Kongre, Sempozyum, Eğitim ve Teknik Gezilere katılımın gerçekleştirilmesi ve Müzemizde, Yurtiçinden ve Yurtdışından gelecek uzmanlar tarafından Müzecilik, Yerbilimleri ve Madencilik konularında Eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

İstanbul Kültür Çalıştayı

Rüzgar Enerjisi Eğitim Paneli

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı-II