Anadolu’da Madenciliğin Tarihsel Gelişimi

Projenin Amacı :

Bu proje ile Madencilik tarihinin başlangıç yeri olarak görülen Anadolu’da bulunan pek çok eski yerleşim alanları ve bunların etrafındaki eski maden işletme ocaklarında bulunan metal malzemelerden yola çıkılarak madencilik tarihinde ilk metal kullanımından başlayarak endüstri dönemi madenciliğine kadar olan gelişim süreçleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkan bilgiler derlenerek ve düzenlenerek bir kitap haline getirilecektir.

Bakırın ilk defa işlendiği ve günlük hayatta kullanılmaya başlandığı yer olan Diyarbakır-Ergani Çayönü Tepesi

Diyarbakır-Zerzevan Kalesi