II. TOROS JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU (28 - 30 Kasım 2022)

Toros Kuşağı’nda yer alan birimlerin jeodinamik süreçleri ve ekonomik yeraltı kaynak potansiyeline yönelik Genel Müdürlüğümüz, TPAO ve Üniversiteler tarafından günümüze kadar yerbilimleri alanında önemli birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. 1983 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen uluslararası bir sempozyum dışında yaklaşık 40 yıldır Toros Kuşağı'nın jeolojisine yönelik güncel araştırma sonuçlarının tartışıldığı herhangi bir bilimsel toplantı düzenlenmemiştir.

Bu kapsamda, Toros Kuşağı'nda araştırmalar yapan yerbilimcilerin bugüne kadar olan bilgi birikimlerinin bilimsel bir platformda tartışılması, elde edilen sonuçların derlenerek Toros Kuşağı'na ait bir kitap haline getirilmesi, mevcut tecrübelerin genç kuşaklara aktarılması, tektonostratigrafik ve metalojenik modellerin ortaya konulması amacıyla 28– 30 Kasım 2022 tarihlerinde yaklaşık 700 katılımcı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Sadrettin Alpan Konferans Salonu ve İhsan Ketin Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda Karbonat Platformu ve Evrimi, Ofiyolitler ve Melanj, Dr. Mustafa Şenel Tektonostratigrafi Oturumu, Toros Kuşağı Senozoyik Havzaları ve Neotektonik, Karst ve Hidrojeoloji, Toros Kuşağı Petrol Sistemleri, Toros Kuşağı Maden Yatakları, Torosların Metamorfik ve Magmatik Evrimleri, Diğer Konular oturumlarında çalışmalar sunulmuştur.

II. Toros Jeolojisi Sempozyumu açılış programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Şeref Kalaycı katılım sağlamışlardır. Birçok kamu kurumu, özel sektör ve Üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyum kapsamında 13 adet Çağrılı Konuşma ve 63 adet sözlü sunum yapılmıştır.

MTA Genel Müdürümüz Sn. Vedat YANIK açılış konuşmasında; Toros Jeolojisi’ne büyük katkılar sağlamış Dr. Necdet ÖZGÜL adına yapılan bu konferansın MTA için büyük önem taşıdığı vurgulanarak, tüm araştırmacılara faydalı olmasını temenni etmiştir. 28-30 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen II. Toros Jeolojisi Sempozyumu birçok araştırmacının katılımı sonucunda başarıyla tamamlanmıştır.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 12.12.2022
İlgili Birim: genel müdürlükİhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı