GENEL MÜDÜRÜMÜZ VEDAT YANIK VE BERABERİNDEKİ HEYET 03-05 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MTA’NIN BOLU, KASTAMONU VE SİNOP İLLERİNDE DEVAM EDEN ARAZİ ÇALIŞMALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Genel Müdürümüz Vedat YANIK ve beraberindeki teknik heyet, 03-05 Haziran 2022 tarihleri arasında MTA’nın Bolu, Kastamonu ve Sinop illerinde devam eden projelerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcıları Abdülkadir YILMAZ ve Haşim AĞRILI ile Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanı İsmail KARA ve Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı Serkan ÖZKÜMÜŞ eşlik etmiştir.

Kurumumuz arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarını yerinde görmek üzere gerçekleştirilen Teknik gezi kapsamında, ilk olarak Marmara Bölge Müdürlüğü (Kocaeli) sınırları içerisinde Bolu-Göynük de, TKİ adına yürütülen Bitümlü şeyl etüt ve kaynak geliştirme (Arama, Jeoteknik ve Hidrojeoloji sondajları) projesi çalışmaları hakkında bilgiler alınarak, proje ekipleri ile birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve sondajlı aramalarda elde edilen karotlar yerinde incelendi. Daha sonra ise, Batı Karadeniz (Zonguldak) Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Kastamonu ve Sinop illerinde yürütülen Jeolojik araştırmalar ve Metalik Maden Araştırmalarına yönelik yürütülen projeler hakkında bilgiler alınarak, proje ekipleri ile birlikte Jeolojik Determinasyon ve sondaj karot depolarında yerinde incelemeler  yapılmıştır.

Teknik gezi ile; Metalik Madenler ve Enerji Hammadde Kaynak Aramaları ile ilgili teknik incelemelerde bulunularak, potansiyel hedef alanları ile bu alanları belirlemek için yapılması gerekenler ve devam eden çalışmaların Ülke ekonomisine katkıları değerlendirilmiştir


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 08.06.2022
İlgili Birim: Genel Müdürlük