74. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 11-15 NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA MTA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve ana teması "Doğa Kaynaklı Afetler" olarak belirlenen 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmaları, Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Genel Müdürümüz Vedat Yanık, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Kurultay Başkanı Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu tarafından yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Şeref KALAYCI, yerleşim alanlarının ve sanayi bölgelerinin yer seçimleri, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin araştırılması, insan faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılması, iklim değişikliği, mühendislik yapılarının tasarımı ve inşasına temel oluşturan zemin özelliklerinin belirlenmesi gibi konuların jeoloji mühendisliğinin başlıca görev alanları olarak büyük önem taşıdığını belirterek, Kurultayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel Müdürümüz Sayın Vedat YANIK etkinlik konuşmasında; yer altındaki madenlerimizin aranıp bulunarak toplumun hizmetine sunulmasında, deprem heyelan gibi doğa olaylarının zararlarının azaltılmasında, güvenli yaşam alanlarının belirlenmesinde jeoloji biliminin öneminin tartışmasız bir gerçek olduğunu, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve hazırlanmasının önem arz ettiğini belirterek, 5 gün sürecek etkinliğin, yerbilimleri camiasına faydalı olması temennisini iletti.

Kurultay, “Doğa Kaynaklı Afetler” ana teması altında tüm yerbilimcileri alanında uzman katılımcılarla bir araya getirerek, 5 gün boyunca yapılan sunum ve panellerle, jeoloji biliminin geleneksel konularının ele alınmasına ve görüşlerin paylaşılmasına vesile oldu. Etkinliğe, kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversitelerin değerli hocaları ve öğrencileri ile birçok STK katılım sağladı.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 13.04.2022
İlgili Birim: genel müdürlük