MTA PROJE DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU (PDYK), 2021 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇALIŞTAYINI MANAVGAT’TA GERÇEKLEŞTİRDİ

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2018 yılında oluşturulan "Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)"; Kurumumuzun arama ve araştırma faaliyetlerini farklı bakış açılarıyla daha kapsamlı olarak değerlendirmek,  yeni bilimsel veriler ışığında ileri teknoloji uygulamalarını projelerimize aktarmak, küresel gelişmeleri daha yakından takip ederek uygulamalara yansıtmak, özgün görüş ve öneriler doğrultusunda projelerimizin daha etkin ve verimli sonuçlanmasına destek olmak, Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak öneriler geliştirmek ve hizmet içi eğitim desteği vermek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 24-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya-Manavgat’ta PDYK’nın 2021 yılı 4. Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay gündemi kapsamında bölgenin hidrokarbon potansiyeli, Toroslar’ın jeolojisi, maden yatakları ve kara sularımızın jeotermal enerji potansiyeli değerlendirilmiş, Manavgat, Alanya ve Antalya civarında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise yerinde incelemeler yapılmıştır.

Çalıştaya; MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin ERDOĞAN, Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Emrah AYAZ, Dr. M. Bahadır ŞAHİN (Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı), Alper KIYAK (Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Yücel YILMAZ, Prof. Dr. Levent GÜLEN, Prof. Dr. Ahmet GÖKCE, Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT, Proje Danışmanlarından Prof. Dr. Ergül YAŞAR, Prof. Dr. Nurullah HANİLÇİ, Prof. Dr. Hakan KARAN, MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürü Serkan ÖZKÜMÜŞ, MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürü İsmail AKÇA, MTA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ümit AYDIN, ilgili yöneticiler, proje başkanları ve teknik elemanlar katılmışlardır.

Oldukça verimli geçen program kapsamında, ekonomik jeolojiye yönelik olarak; Toroslar ve Doğu Akdeniz’in hidrokarbon potansiyeli, Ülkemiz karasularının jeotermal enerji potansiyeli ile Toroslar’ın metalik maden ve endüstriyel hammadde potansiyelleri değerlendirilmiş, doğal kaynaklar ile cevherleşmeler için potansiyel olabilecek alanlar tartışılmıştır. Toroslar’ın jeolojisi, tektono-stratigrafik ve morfolojik verilerle birlikte yorumlanmış, Orta Toroslar ile Batı ve Doğu Toroslar’ın korelasyonu irdelenmiştir. Bunun yanında derin deniz madenciliğinde dünyada gelinen duruma yönelik değerlendirmeler yapılmış, konunun Ülkemiz için sunduğu fırsatlara dikkat çekilmiştir. Arazi çalışmaları kapsamında Manavgat, Alanya ve Antalya çevresinde, bölgesel jeoloji, maden yatakları, karstlaşma ve iklim değişikliklerine yönelik incelemeler yapılmış, çeşitli görüş ve öneriler ortaya konulmuş, modelleme çalışmalarıyla birlikte ekonomik potansiyele olası katkıları değerlendirilmiştir.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 07.12.2021
İlgili Birim: Genel Müdürlük