MTA Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK), 2021 Yılının İlk Çalıştayını Adana’da Gerçekleştirdi

Kurumumuz arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarının daha etkin ve verimli uygulanabilmesini sağlamak için oluşturulan “Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)” 2021 yılı 1. Çalıştayını Adana’da gerçekleştirdi. 09-13 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştay gündemi kapsamında Doğu Toroslar’ın ve bölgenin jeolojisi ile maden ve enerji potansiyeli değerlendirilmiş, Adana ve civarında yapılan arazi çalışmalarında ise yerinde incelemeler yapılmıştır.

Çalıştaya; Genel Müdürümüz Doç. Dr. Yasin ERDOĞAN, Kurul Başkanı Dr. M. Emrah AYAZ (Genel Müdür Yardımcısı), Kurul Üyeleri Haşim AĞRILI (Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), İsmail KARA (Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Levent GÜLEN, Prof. Dr. Ahmet GÖKCE, Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT, Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Leyla KALENDER, Proje Danışmanlarından Prof. Dr. Nurullah HANİLÇİ, Prof. Dr. Ergül YAŞAR ve akademisyen Prof. Dr. Cavit DEMİRKOL, MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN, ilgili yöneticiler, proje başkanları ve teknik elemanlar katılmışlardır. Ayrıca çalıştaya Prof. Dr. Yücel YILMAZ video konferans, Prof. Dr. Taner ÜNLÜ ise tele konferansla katılarak katkı koymuşlardır. 

Oldukça verimli geçen program kapsamında, ekonomik jeolojiye yönelik olarak; Doğu Toroslar ve çevresindeki metalik maden ve endüstriyel hammadde potansiyelleri değerlendirilmiş, cevherleşmelerin oluştuğu bölgelerin jeolojisi tektono-stratigrafik verilerle birlikte yorumlanarak potansiyel olabilecek alanlar tartışılmıştır. Bunun yanında, Ülkemizde geleneksel yöntemlerle elde edilen jeotermal enerjinin dışında kalan ve oldukça büyük bir potansiyeline sahip İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler (İTJS) konusunda gelişmeler irdelenmiş, temel jeolojik veriler ve tektojenetik modeller değerlendirilmiş, potansiyel oluşturan olası hedef alanlar ile bu konuda yapılması gerekenler tartışılmıştır. Afar üçgeni ve çevresindeki volkanizmanın oluşumu, bölgenin tektojenetik gelişimi ve maden potansiyeli değerlendirilerek Ülkemiz açısından önemi irdelenmiştir. Arazi çalışmaları kapsamında Feke ve Karaisalı ilçelerinde, bölgesel jeoloji ve maden yataklarına yönelik çeşitli görüş ve öneriler ortaya konulmuş ve modelleme çalışmalarıyla birlikte ekonomik potansiyele olası katkıları değerlendirilmiştir.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 21.06.2021
İlgili Birim: Genel Müdürlük