LEONARDİT MADENİ ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) arasında, Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadele alanlarında işbirliği ve ortak çalışma imkanlarının ortaya çıkarılması/değerlendirilmesi, diğer potansiyel alanların taranması, muhtemel proje ve hizmetlerin oluşturulması/yürütülmesi hususlarında 30.03.2021 tarihinde “Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadelede kullanımı” iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında, Ülkemiz tarımında çölleşme ve erozyonla mücadele ekseninde, toprak düzenleme ve iyileştirme potansiyeline sahip leonardit kaynak/rezervlerinin araştırılması, literatür ve envanter derlenmesi, TKİ ve Ülkedeki diğer büyük leonardit sahalarında etüt, örnekleme ve rezerv çalışmaları yapılması, test ve analiz hizmetleri alanında bilgi, hizmet, teknolojik bilgi ve süreçler geliştirilerek, Ülke Ekonomisine azami katkı sağlanması, çölleşme ve erozyonla mücadele, bozulan, çölleşen ve/veya erozyona uğrayan toprakların en aza indirilmesi ve mümkün olanlarının geri kazanımı bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Yine protokol kapsamında, üç kurumun faaliyet gösterdiği alanlarda, leonardit, sıvı ve katı hümik asit, çölleşme ve erozyonla mücadele ekseninde, toprak düzenleme ve iyileştirme potansiyeline sahip leonardit kaynak/rezervlerinin araştırılması başta olmak üzere, taraflarca ortaklaşa belirlenecek araştırma, etüt ve teknoloji geliştirme konularında projeler de yürütülecektir. Ayrıca bu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında üniversite veya benzeri araştırmacı kurum ve kuruluşlarla iş birliği de  yapılabilecektir.

Bunun yanında, Protokol kapsamında kurumlar arası bilimsel kapasitenin artırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kurumların ihtiyaçlarının ortak akıl platformunda karşılanması gibi pek çok faktör göz önünde bulundurularak “Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadelede kullanımı” çalışmaları da gerçekleştirilecektir.


İlgili Fotoğraflar:


 

Yayınlanma Tarihi: 30.03.2021
İlgili Birim: Genel MüdürlükEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

İhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi