MTA Proje Değerlendirme Ve Yönlendirme Kurulu (PDYK), Koronavirüs Pandemisi Sebebiyle Ertelenen 2020 Yılının 2. Çalıştayını Sakarya’da Gerçekleştirdi.

Kurumumuz arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarının daha etkin ve verimli uygulanabilmesini sağlamak için oluşturulan “Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)” Koronavirüs Pandemisi sebebiyle ertelenen 2020 yılı 2. Çalıştayını Sakarya’da gerçekleştirdi. 19-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştay gündemi kapsamında Batı Karadeniz ve Doğu Marmara civarında yürütülen faaliyetler değerlendirilmiş, Sakarya ve civarında yapılan arazi çalışmalarında ise proje faaliyetleri yerinde incelenmiştir.

Kurul Faaliyetlerine; Kurul Başkanı Dr. M. Emrah AYAZ (Genel Müdür Yardımcısı), Kurul Üyeleri Cahit DÖNMEZ (Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Levent GÜLEN, Prof. Dr. Ahmet GÖKCE, Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT, Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ, Proje Danışmanlarından Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ, MTA Marmara Bölge Müdürü Burhanettin YÜCE, ilgili yöneticiler, proje başkanları, kamp şefleri ve teknik elemanlar katılmışlardır. Ayrıca Prof. Dr. Yücel YILMAZ, Prof. Dr. Taner ÜNLÜ ve Prof. Dr. Leyla KALANDER de süreç içerisinde video konferans şeklinde katılım sağlamışlardır.

Oldukça verimli geçen program kapsamında, ekonomik jeolojiye yönelik olarak; Orta- Batı Karadeniz ile Doğu Marmara bölgelerinde polimetal maden aramalarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, cevherleşmelerin oluştuğu bölgelerin jeolojisi tektono-stratigrafik verilerle birlikte yorumlanarak potansiyel olabilecek alanlar tartışılmıştır. Bunun yanında, Doğu Marmara’nın jeotermal enerji potansiyeline yönelik çalışmalar; temel jeolojik veriler, tektojenetik modeller ve uzaktan algılama verileriyle birlikte değerlendirilmiş ve Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca potansiyel oluşturan olası hedef alanlar tartışılmıştır. Kayaçların izotopik yaşlandırmasına yönelik güncel çalışma yöntemleri ve yerbilimlerindeki uygulamaları konularında bilgilendirmeler de yapılmıştır. Ayrıca Kurul faaliyetleri kapsamında, Ankara’da yapılan 2019-3. Çalıştayında dile getirilen, Karadeniz’in doğalgaz ve hidrokarbon potansiyeli konusunda güncel veriler ışığında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Arazi çalışmaları kapsamında ise Sakarya ve çevresinde, bölgesel jeoloji ve maden yataklarına yönelik çeşitli görüş ve öneriler ortaya konulmuş ve modelleme çalışmalarıyla birlikte ekonomik potansiyele olası katkıları değerlendirilmiştir.

 


İlgili Fotoğraflar:


 

Yayınlanma Tarihi: 28.08.2020
İlgili Birim: Genel MüdürlükEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

İhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi