2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.”

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 


İlgili Dokümanlar:


Yayınlanma Tarihi: 29.07.2020
İlgili Birim: Strateji Geliştirme Dairesi BaşkanlığıEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

İhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi