İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Çevre Yönetim Sistemi Belgelerini Aldık.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Ülkemizin sahip olduğu yeraltı kaynaklarının araştırılması ve belirlenmesinde öncü kuruluş olan Genel Müdürlüğümüz Merkez birimlerinde belgelendirme denetimlerinden başarı ile geçmiş olup, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli husus olduğu bilincini tüm çalışanlara kazandırarak, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı, sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda teknik ve yasal gerekliliklere uymayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini etkin ve sürekli uygulamayı hedefleyen Kurumumuz, hizmetlerini daha ileriye, en iyiye taşıma gayreti ve azmiyle çalışmalarına devam edecektir.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Genel Müdürlüğümüz,  Enerji Verimliliği Kanunu’nda belirtildiği üzere; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması konularında sistematik bir yaklaşım gerçekleştirmek amacıyla standart gerekliliklerini yerine getirmiş ve Belgelendirme Kuruluşu denetimlerinden geçerek ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katılımı ve desteği ile Enerji Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması, enerji performansının sürekli ve sürdürebilir şekilde geliştirilmesi, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi, enerji yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, yasal ve diğer gerekliliklere uyulması politikası ile çalışmalara devam edilecektir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Arama ve araştırma faaliyetlerinin tüm süreç ve planlamalarında çevresel hassasiyet gösteren Genel Müdürlüğümüz,  merkez kampüs içerisinde de çevresel etkilerin yönetilebilmesi için  Çevre Yönetim Sistemini kurarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
Tüm süreç ve planlamalarda çevresel etkileri belirlemek, mevzuat ve uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, çevre performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla çevre dostu teknolojiler kullanmak, nihai atıkların mevzuata uygun biçimde bertarafını ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek olan politikası ile çalışmalara devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İlgili Fotoğraflar:


 

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2020
İlgili Birim: İç Denetim Birim BaşkanlığıEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

İhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.048.419

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi