Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi” (NTE Projesi); Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, Projenin nihai faydalanıcısı Sanayi Genel Müdürlüğü ve proje ortakları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi birlikteliğinde hayata geçirilmektedir.

Yüksek teknoloji ürünlerinin yer aldığı yenilenebilir enerji, elektrikli araç, dijital teknoloji ve havacılık gibi sektörler, imalatlarında NTE bazlı ürünler kullanmakta ve bu sektörlerin NTE talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu talebi karşılamak ve uluslararası NTE tedarik zincirinde kritik bir rol edinmek büyük önem arz etmektedir. Bu rolü edinebilmenin ilk adımı, Türkiye’de NTE üzerine Ar-Ge kapasitelerinin artırılması ve küresel iş ağlarının genişletilmesidir.

NTE Projesi ile Türkiye'nin Ulusal NTE Ar-Ge kapasitesi artırılarak Türkiye'nin ekonomik kalkınması için sürdürülebilir bir NTE tedarik zincirinin kurulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, MTA Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde kurulacak olan pilot tesiste; E-Atık Söküm ve Hazırlama, Metal Ayrıştırma, Hidrometalurji, Pirometalurji Üniteleri ve ayrıca Referans Malzeme Laboratuvarı bulunacaktır.

Kurulacak olan bu tesisteki işlemler esnasında, ihtiyaç duyulan hassas analizler için jeokimyasal ve mineralojik analiz cihazları da temin edilerek MTA’nın mevcut laboratuvarlarının kapasitesi ve yetkinliği de artırılacaktır.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.Yayınlanma Tarihi: 10.07.2024
İlgili Birim: Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığıİhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı