Velilere Bilgi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Okul öncesi eğitim 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların, zengin ve uyarıcı çevre koşullarını sağlaması, bireysel farklılıkları geliştirmesi, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini desteklemekle birlikte ilköğretime hazırlamaktadır ve eğitimin bütünlüğü için gereklidir. Çocuklar ilk kez okul öncesi eğitim ile planlı ve programlı olarak sosyalleşme sürecini yaşamakla birlikte, gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmalıdır.

Okul öncesi eğitim;

  1. Gelişim düzeylerine uygun,
  2. Zengin uyarıcı çevre olanakları sunan,
  3. Gelişimin tüm alanlarını destekleyen,
  4. Toplumun kültürel değerleri ile tutarlı,
  5. İlköğretime hazırlayan özelliklere sahip olmalıdır.

Çocuğun okul öncesi eğitim yıllarında zengin çevre uyarıcılarıyla desteklenmesi onun tüm gelişimlerine yardım edecek öğrenme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Çocuğun bu yıllarda kazandığı yaşantıların niteliği, onun ilerideki başarılarının belirleyicisidir ve tüm kişilik gelişimini de önemli ölçüde etkilemektedir. Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunludur ve gereklidir.