Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

A) ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK KOMİSYONU:

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri gereği Genel Müdürlüğümüzün taraf olduğu yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere ve ancak üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi kapsamında yapılacak arabuluculuk müzakerelerinde Genel Müdürlüğümüzü temsil etmek üzere oluşturulan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Komisyonu’na ait irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

İrtibat No:

Adres:

Özel Hukuk Arabuluculuk Komisyonu

Tel: 0312 287 91 61

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA

 

 

Not: Davet mektubu gönderilmeden önce yukarıdaki irtibat numarasından iletişime geçilmesi önemle rica olunur.

B) İŞ HUKUKU ARABULUCULUK KOMİSYONU:

Ülke genelinde Arabuluculuk büroları tarafından görevlendirilen Arabulucular tarafından yürütülecek ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri gereği dava şartı olarak kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli başvurular neticesinde Genel Müdürlüğümüzün taraf olacağı arabuluculuk müzakerelerinde Genel Müdürlüğümüzü temsil etmek üzere oluşturulan İş Hukuku Arabuluculuk Komisyonu’na ait irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

İrtibat No:

Adres:

İş Hukuku Arabuluculuk Komisyonu

Tel: 0312 287 91 61

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA

 

 

Not: Davet mektubu gönderilmeden önce yukarıdaki irtibat numarasından iletişime geçilmesi önemle rica olunur.

C) TİCARET HUKUKU ARABULUCULUK KOMİSYONU:

Ülke genelinde Arabuluculuk büroları tarafından görevlendirilen Arabulucular tarafından yürütülecek ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu hükümleri gereği dava şartı olarak Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalarda dava açılmadan önce yapılacak konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli başvurular neticesinde Genel Müdürlüğümüzün taraf olacağı arabuluculuk müzakerelerinde Genel Müdürlüğümüzü temsil etmek üzere oluşturulan Ticaret Hukuku Arabuluculuk Komisyonu’na ait irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

İrtibat No:

Adres:

Ticaret Hukuku Arabuluculuk Komisyonu

Tel: 0312 287 91 61

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA

 

 

Not: Davet mektubu gönderilmeden önce yukarıdaki irtibat numarasından iletişime geçilmesi önemle rica olunur.