Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Birimi

Optik Mikroskobi (Petrografik Analizler)

Optik mikroskoplar kullanılarak kayaçları oluşturan minerallerin tanımlanması ve dokusal ilişkilerinin belirlenmesi mineralojik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Kayaç örneklerinin incekesitleri, metalik minerallerin ise parlak kesitleri hazırlanmakta ve uygun mikroskoplar ile analizler gerçekleştirilmektedir.

Bütün kayaç örnekleri alttan aydınlatmalı polarize mikroskoplar ile incelenmekte, kayaçları oluşturan mineraller kalitatif ve kantitatif olarak tanımlanmakta ve kayaçlar uluslar arası sınıflandırmalara ve standartlara uygun olarak adlandırılmaktadır. Talep edilmesi durumunda yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflama ataçmanları ile kayaç numunelerinin incekesit fotoğrafları çekilmekte ve fotoğraflar dijital ortamda (CD, DVD) teslim edilmektedir.

Ekonomik potansiyele sahip metalik mineraller alttan aydınlatmalı polarize cevher mikroskopları ile incelenmekte, minerallerin tanımlaması yapılarak dokusal özellikleri belirlenmektedir.

Doğal yapı malzemesi olarak kullanılacak mermer ve doğal taş ürünlerin CE Belgesi alabilmesi için gerekli olan petrografik analiz TS-EN 12407 standardına göre yapılmaktadır.

Kayaçlar içerisindeki minerallerin yüzde oranları (kantitatif analiz) ile teorik sertlik değerleri kullanılarak, kayaçların MOHS sertlik değerleri belirlenmektedir.

Leice DM-EP Alttan Aydınlatmalı ve Leica DM 2500P Alttan-Üstten Aydınlatmalı Mikroskop

Petrografik analizler sırasında yürütülen çalışmaları desteklemesi açısından jeokimyasal analiz sonuçlarında da yararlanılmakta, Koordinatörlük bünyesinde bulunan masaüstü enerji dağılımlı XRF (EDXRF) cihazı ile incelenen numunenin kimyasal bileşimi belirlenebilmektedir.


Rigaku NEX-CG EDXRF Cihaz

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 11.829.915

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi