Untitled Document

Kömür Analizleri Laboratuvarları

Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.

Kömür Analizleri Laboratuvarları’nda kömürlerin yoğunluk, nem gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kalitesi ve özelliklerini ortaya koyan kalori (ısısal), elementel analizler gibi kimyasal özellikleri de belirlenebilmektedir. Çoğunlukla, laboratuvarlarda yapılan analizlerin amacı kömürün kalitesini tespit etmektir. Kömür Analizleri Laboratuarları, hakem laboratuvar konumunda olduğundan, mahkemelik işler, termik santral, çimento, şeker, tuğla fabrikaları gibi kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile özel şahısların gönderdiği numuneler için verilen rapor, kömür kalitesini belirleyici rapor olarak kabul edilmektedir.

Kömür kalitesini belirlemek üzere hem fiziksel hem de kimyasal analizleriyle hizmet vermekte olan laboratuarlarda başlıca, ithal edilerek yakıt (ithal linyit kömürü) amaçlı kullanılan kömürler, sanayi kömürleri (ithal linyit toz kömürü, Petrokok, Antrasit, Metalurjik kok, vb.), yerli kömürler (taş kömürü, linyit, turba, asfaltit) ile AR-GE çalışmaları sonunda üretilen biriketler ve yakıt amaçlı üretilen çeşitli kömürlerin Uluslararası Standartlarda (ISO-TSE veya ASTM) analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de bulunan kömür rezervlerine yönelik yapılan arama çalışmalarından alınan kömür numunelerinin de fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır.

Kömür Analizleri Laboratuvarları, Kalorimetre Analiz Cihazı, Termogravimetrik Analiz Cihazı, CHNS Kükürt-Elementer Analiz Cihazı, Kül Ergime Analiz Cihazı, Carbolite Serbest Şişme İndeksi Ölçüm Cihazı, Heraeus Fisher Analiz Cihazı, Hydra-C Civa Analiz Cihazı, Atomik Absorpsiyon Analiz Cihazı, Otomatik Yoğunluk Analiz Cihazı, Hardgrove Analiz Cihazı, Kül Fırınları, Eleme Makinası (Ro-Tap) gibi modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış olup, cihazların bir çoğu bilgisayar kontrollüdür.

Kömür Analizleri laboratuarları’nda özellikle teknoloji araştırmalarına yönelik çalışmalar yapılabilmekte, kömürlerin briketlenmesi ve koklaştırılması ile ilgili testler ve deneyler ile yanma özellikleri ve emisyon değerleri belirlenmektedir. Ayrıca bu laboratuarda mevcut hardgrove aleti ile numunelerin öğütülebilirlik testleri de yapılmaktadır.

Soba Isı Verim Ünitesinde kömürlerin ve briketlerin yanma esnasında açığa çıkan gaz ve partikül ölçümleri ile ısıl verim değerleri sobada yakılmak suretiyle ölçülmektedir. Gazlaştırma Ünitesinde ise kömür ve bitümlü şistlerde retortlama deneyleri yapılmaktadır.

Analiz / Test Hizmet Kataloğu Kömür Analizleri Laboratuvarları

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 11.829.860

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi