ÜRÜNLER

İstanbul Metropolü Batısı Kitabının Sayısal Harita Eklerinin Tümü (CD)

1.60.000 Ölçekli haritalar, CD’de sayısal ortamda satılmaktadır.

√ Kapsamı: İstanbul Yarımadası

√ Geçerlilik: Yapıldığı tarihteki bilgileri içerir.

√ Koordinatlar: Coğrafik, metrik

√ Datum: ED-50, WGS-84

√ Projeksiyon:UTM

√ Format: Arc/Info, Coverage,shp., mdb.