Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni, 22.Sayı

MTA Doğal Kaynaklar
Ve Ekonomi Bülteni,
22. Sayı

 

 

İÇİNDEKİLER

ANADOLU’NUN VOLKANLARI
Gökhan ATICI ve Ahmet TÜRKECAN                                                                              
1
ÇUBUK (ANKARA) VOLKANİTLERİ VE OLASI BİR KALDERA
Mustafa DÖNMEZ ve ALİ Ekber AKÇAY                                                                        
19
VOLKANİK YAPILAR VE KAPADOKYA BÖLGESİNDEN ÖRNEKLER
Mehmet ÇOBANKAYA                                                                                                   
31
ORTA ANADOLU’NUN AKTİF VOLKANI: ERCİYES DAĞI
Esra YURTERİ                                                                                                               
43
SULTAN SAZLIĞI HAVZASI’NIN (KAYSERİ) AÇILIM YAŞINA İLİŞKİN JEOLOJİK VERİLER
Ali Ekber AKÇAY; Mustafa DÖNMEZ ve Ahmet TÜRKECAN
57
TÜRKİYE’NİN DOĞU BÖLGELERİNDE GÖZLENEN KUVATERNER YAŞLI VOLKANİK ETKİNLİKLERİ
Ahmet TÜRKECAN                                                                                                        
63
VOLKANİK SAHALARIN İNCELENMESİ VE İZLENMESİNDE RADAR TEKNOLOJİLERİ
Ayşe DAĞLIYAR                                                                                                            
79
VOLKANİZMA VE JEOFİZİK
Büşra Bihter DEMİRCİ                                                                                                   
85
VOLKANİK KÖKENLİ GAZLAR VE CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Nihal Çınar DURGUT                                                                                                     
93
VOLKANİK TEHLİKELER, TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİNİN VE TEHLİKE HARİTALARININ ÖNEMİ
Bilge KARAMAN                                                                                                          
103
UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARINDA TERMAL UYGULAMALAR
Ayşe DAĞLIYAR                                                                                                          
109
TÜRKİYE SENOZOYİK VOLKANİTLERİ KİTABI VE HARİTASI BASILDI
Ahmet TÜRKECAN                                                                                                      
117
TÜRKİYE VOLKANOLOJİ ÇALIŞTAYI (TVÇ) DÜZENLENMİŞTİR.
Ahmet TÜRKECAN                                                                                                      
119
KÜTÜPHANEMİZE YENİ GELEN KİTAPLAR 123
DERLEMEYE YENİ GELEN RAPORLAR 127