Untitled Document

MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni, Sayı 11

MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni,
11.Sayı

Tek parça .pdf dosyası için tıklayınız...>>

 
SAYFA
YAYIM ve REDAKSİYON KURULU'NDAN
C.OKUYUCU
1
DÜNDEN BUGÜNE KÜTÜPHANEMİZ
Serdar KILINÇ
2-5
ÇEVRE JEOLOJİSİNDE JEOKİMYA ATLASI VE İŞLEVLERİ. KÜRESEL JEOKİMYA VERİTABANI PROJESİ VE TÜRKİYE
Yahya ÇİFTÇİ, Cahit DÖNMEZ ve Sabriye METİN
6-24
DÜNYADA MADEN ARAMACILIĞININ EKONOMİK BOYUTU VE TÜRKİYE
M. Bahadır ŞAHİN
25-33
DENİZ KİRLİLİĞİ VE TATLI SU BOŞALIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR. GÖKOVA KÖRFEZİ
Tolga ALKEVLİ ve Serhan İLHAN
34-35
KÖMÜR SAHALARINDA POLİGON YÖNTEMİ İLE REZERV HESABI
M.GÜLHAN
36-37
FARKLI ÇEVRESEL ETKENLERİN YER MALZEMESİNİN SPEKTRAL YANSIMASINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
B.TANER SAN ve H.A.NEFESLİOĞLU
38-41
HAVADAN (AİRBORN) LİDAR NEDİR?
M.NAVRUZ
42-47
DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN SAHANIN JEOLOJİSİ VE GENEL TEKTONİK YAPI İLE BERABER DEĞERLENDİRİLMESİ
Hayrettin KARZAOĞLU
48-51
AVRUPA BİRLİĞİ PENCERESİNDEN MADENCİLİKTE YENİ GELİŞMELER ve HEDEFLER, TÜRKİYE'YE DEĞİNMELER
M.Bahadır ŞAHİN
52-60
KORE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ’NİN GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARETİ
Alev BÜLBÜL, Rukiye ÇİÇEK ve Ebru GÖRGÜLÜ
61-62
64.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 25-29 NİSAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA YAPILDI
İlker ŞENGÜLER
63
18.ULUSLARARASI PETROL VE DOĞALGAZ KONGRE VE SERGİSİ 11-13 MAYIS TARİHLERİNDE YAPILDI
İlker ŞENGÜLER
64
11. ULUSLARARASI İKNOFABRİK ÇALIŞTAYI 1-5 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA İSPANYA-COLUNGA (ASTURİAS)' da YAPILDI
Huriye DEMİRCAN
65-66
KÜTÜPHANEYE YENİ GELEN KİTAPLAR
Birsel KAYA
68
XVII. ULUSLARARASI KÖMÜR HAZIRLAMA KONGRESİ-2013-İSTANBUL
İlker ŞENGÜLER
67
DERLEMEYEYENİ GELEN RAPORLAR
Semra CEMEK
77