Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni, 1.Sayı

MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni,
1.Sayı

İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖNSÖZ
Mehmet ÜZER
NASIL BİR MTA
Neşat KONAK
REDAKSİYON KURULUNDAN
Eşref ATABEY
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ LABORATUVARLARI AKREDİTE OLMA YOLUNDA
Mehmet KARADENİZ ve Serpil YAVUZ
JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ YER DİNAMİKLERİ ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Şerafettin ATEŞ

SIVI KAPANIMLAR
Gülay SEZERER KURU
MERMER ARANMALI MI ?
Deniz İskender ÖNENÇ

GÜHERÇİLENİN TANIMI, OLUŞUM TEORİLERİ VE OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ ÖNEMİ
Abdurrahman MURAT
DÜNYA FLÜORİT REZERVLERİ, ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
M. Emrah AYAZ
ANILARIMLA İHSAN KETİN
Neşat KONAK
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SELAHATTİN ÇİMEN'İN 59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYINDA YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ
MTA GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ÜZER'İN 59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYINDA YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ
MTA - JICA JEOLOJİ UZAKTAN ALGILAMA PROJESİ SON DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
MTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Y. ZİYA COŞAR'IN MTA- JICA UZAKTAN ALGILAMA PROJESİ SON DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İMZA TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI
TÜRKİYE MADEN VE JEOTERMAL KAYNAK REZERVLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİ SAHALARIN BULUNMASI PROJESİ TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
İlker ŞENGÜLER
2005-2006 YILINDA MTA'NIN KATILDIĞI SEMPOZYUM VE KURULTAYLAR
TÜRKİYE STRATİGRAFİ KOMİTESİ 6. ÇALIŞTAYI
İlker ŞENGÜLER
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEKİ ŞEMAİL OFİYOLİTİNİN KUZEY BÖLÜMÜNE YAPILAN TEKNİK GEZİ
Ender SARIFAKIOĞLU
PETROL ARAMA VE GELİŞTİRMELERİNDE YAPISAL JEOLOJİ KURSU DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Halil YUSUFOĞLU
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIM VE REDAKSİYON KURULU YÖNETMELİĞİ
MADEN TETKİK ARAMA DERGİSİ YAYIM KURALLARI
MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YAYIM KURALLARI
MONOGRAFİ, ENVANTER, ÖZEL YAYIN VE EĞİTİM SERİLERİ YAYIM KURALLARI
KÜTÜPHANEDEN HABERLER
DERLEMEYE GELEN RAPORLAR
ASLİ MEMURLUĞA ATANANLAR
Erol TİMUR ve Cavit NASIF
ASLİ MEMURLUĞA ATANANLAR
Erol TİMUR ve Cavit NASIF