ÜRÜNLER

1/500.000 Ölçekli Jeoloji Haritaları

1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları serisinin güncelleştirilmiş ikinci baskıları 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. 1935 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz 1940-1960 yılları geçekleştirdiği çalışmalar sonucu, ülkemizin 1:100.000 ölçekli jeoloji haritalarını tamamlamış ve raporlamıştır 1940-1960 yılları arasında yapılan bu araştırmalar ışığında, 18 paftadan oluşan 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası'nın, 1961 yılında Sinop, Trabzon, Kars, Kayseri, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır ve Cizre paftaları; 1962 yılında Hatay, Adana ve Samsun paftaları; 1963 yılında Konya ve Ankara paftaları, 1964 yılında ise İzmir, Denizli, Zonguldak ve İstanbul paftaları basılmış ve hizmete sunulmuştur.


1960'lı yıllarda MTA, Türkiye'nin 1:25.000 ölçekli ayrıntılı Jeoloji Haritaları'nı yapmaya başlamış ve. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin 5547 adet olan 1:25.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritaları kısmen de olsa tamamlamıştır. 1996 yılında da 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası'nın yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır Türkiye Jeoloji Haritası hazırlanırken Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu jeoloji haritalarından (özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi) ve değişik üniversitedeki jeoloji çalışmalarından da yararlanılmıştır.

Lambert Conformal Conic projeksiyon sisteminde hazırlanan jeoloji kalıbı, münhani (eşyükselti) kalıbı, akarsu, göl, deniz vb. bilgilerin oluşturduğu mavi kalıp ve yerleşim birimleri, karayolları, dağ, tepe gibi bilgilerin oluşturduğu siyah kalıptan oluşan 4 adet kalıp ARC/INFO 8.l ortamında sorgulanabilir özellikte sayısallaştırılmış ve basılarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca ARC/INFO 8.1 ortamında sorgulanabilir özellikte sayısallaştırılan bu 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası sayısal olarak da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.