Untitled Document

2B/3B Sismik Faaliyetler

2B/3B SİSMİK VERİ TOPLAMA

2B Sismik Veri Toplama: Deniz alanlarındaki genel jeolojik yapıları ortaya çıkarmak suretiyle petrol ve doğalgaz başta olmak üzere doğal kaynak potansiyeli içeren muhtemel sahaların sınırlarının belirlenmesi amacıyla bölgesel olarak 2 boyutlu sismik veri toplama çalışmalarıdır.

3B Sismik Veri Toplama: 2B Sismik etütlerin sonucuna göre olası hedef jeolojik yapının (petrol ve doğalgaz sahaları vb.) karakterinin ve sınırlarının yüksek ayrımlı ve 3B olarak yorumlanması ve modellenmesi amacıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu veri toplama çalışmalarıdır.

B) 2B/3B SİSMİK VERİ İŞLEM

Veri işlemde kullanılan Geovation yazılımı, CGG firması tarafından üretilmiştir. Bu firmanın bir uzman personeli tarafından 10 Jeofizik Mühendisimize 22 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Dairemizdeki Veri İşlem Merkezi’nde işbaşında eğitim verilmeye başlanmıştır. Sismik veri işlem eğitiminin tamamlanmasının ardından, 2B/3B sismik verilerin uluslararası standartlara uygun şekilde veri işlemi kurumumuz personeli tarafından gerçekleştirilebilecektir.