Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ülkemiz madenciliğinin temel taşı olan Kuruluşumuzun ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi; Kuruluşumuz personelinin daha etkin ve verimli, bilgi ve deneyimlerini gerek bireysel bazda gerekse takım bazında ortaya çıkaracak şekilde çalışmalarına bağlıdır. Kuruluşumuzun strateji ve planlamasını temel alan bir insan kaynakları politikası geliştirmek, görevleri, yetkileri, sorumlulukları düzene sokmak, daha iyi çalışma koşulları sağlamak, istihdamda adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek işe alım ve kariyer gelişimini yönetmek, konusuyla ilgili mevcut ve yeni çıkan her türlü mevzuatı yakinen inceleyerek bunlarda yer alan hükümlerin doğru bir biçimde uygulanmasını sağlamak ve ayrıca bir araştırma Kuruluşu da olan MTA'nın sürekli teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gelişmeler ışığında personelini eğitmesi, daha bilgili, daha donanımlı ve daha kalifiye bir personele sahip olarak daha iyi bir hizmet sunması Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının hedefidir.

İster kamuda olsun  ister özel sektörde olsun bir kuruluşun sahip olduğu en önemli değer nitelikli insan gücüdür. Kuruluşumuz bu anlamda sahip olduğu insan gücü ile her zaman özel bir konumda olmuş, sektöründe sadece kamu kesimi için değil özel sektör kuruluşları ve üniversiteler için de bir yol gösterici olmuştur.

Kuruluşumuzun sahip olduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına önemli görevler düşmektedir. Personelin işe alınmasından itibaren hizmet öncesi eğitim ile başlayan eğitim faaliyetleri personelin çalışma hayatı boyunca mesleki, bilimsel ve teknik gelişimini sağlamaya yönelik olarak aldığı teorik ve pratik eğitimler ile devam etmektedir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim faaliyetlerine gereken önemi azami ölçüde vermeye devam edecek, ihtiyaç duyulan konularda personelin yetiştirilmesini sağlamaya, gelişen teknolojiye uyum sağlanması için gerekli teorik ve pratik eğitimleri tüm imkanlarıyla sunmaya devam edecektir.

Organizasyon

Daire Başkanı
Hüseyin ASLAN
201 1153

Büro Şefliği
Tuncay OTLACA
1104
İnsan Kaynakları Etkin Yönetim Servis Şefliği
Yaşar AKICI
1124
Personel Şube Müdürlüğü
Mustafa KURTOĞLU
1096
Kadro Servis Şefliği
Mehtap TAVAN
1143
Atama İşleri Servis Şefliği
Aysema GEÇİCİ
1145
Terfi ve İntibak Servis Şefliği
Şinasi GÜNDEM
1060
Eğitim Şube Müdürlüğü
K.Mine ASLAN
1053
Dış Seyahatler Servis Şefliği
Tülay YALDIR
1063
Hizmet İçi Eğitim ve Kurslar Servis Şefliği
Selma KILIÇ
1229
Öğrenci İşleri Servis Şefliği
Seval Selda KARAKUŞ
1062
İşçi Personel Şube Müdürlüğü
Hasan YALÇINKAYA
1055
İşçi Özlük Sevis Şefliği
Leyla LEZGİ
1058
İşçi Atama ve İzleme Sevis Şefliği
Perihan ASLAN
1059
İşçi Emeklilik Servis Şefliği
Veli TIRINOĞLU
1064
Arşiv Servis Şefliği
Metin ÖZDEMİR
1057
Özlük ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Emre DANABAY
1092
Özlük İşleri Servis Şefliği
Güler YILDIZ
1091
Hizmet Takip ve Emeklilik Servis Şefliği
Bünyamin ARSLAN
1148
Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Gülay DİNÇER
1139
İşçi Tahakkuk Servis Şefliği
Nurettin KÖSE
1046
Memur ve Söz. Personel Tahakkkuk Servis Şefliği
Saffet GÖRÜRYILMAZ
1118
Mali işler Servis Şefliği
Mahmut COŞKUN
1149
 

İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 0312 201 11 40
Faks:  (0312) 287 88 40
E-posta:  personel1@mta.gov.tr