Makine İkmal Dairesi Başkanlığı

Makine İkmal Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük Merkez ve Bölge Müdürlüklerinin her türlü makine, malzeme ve araç ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Genel Müdürlüğe bağlı bir servis olarak hizmet vermekte iken 01.02.1972 tarihinde Makine İkmal Şube Müdürlüğüne dönüştürülerek ihtiyaçların tespiti tedariki ve imali ile görevlendirilmiştir.31.05.1976 tarihli 15602 sayılı resmi gazetede yayımlanan Genel Müdürlük yönetim. Denetim şekilleri ile örgütlenmesi hakkındaki değişiklikler paralelinde Daire Başkanlığına dönüştürülerek İkmal Daire Başkanlığı ve 04.06 1976 tarihli genelge ile de Makine İkmal, Alım-Satım, Atölyeler, Ambarlar ve İstanbul Bürosu Şubeleri olarak şekillenmiştir.

22.10.1984 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkındaki KHK. İle yapılan düzenlemeler kapsamında adı Makine İkmal Dairesi olarak değiştirilmiş (ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü eklenmiştir.), Makamın 22.10.2007 tarih ve 5860 sayılı oluru ile 5018 sayılı kanuna uygun olarak yeniden yapılandırılmış İstanbul Büro Daire teşkilatından çıkartılıp Marmara Bölge Müdürlüğüne Bağlanmıştır.

2015/7234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, Makamın 04.03.2015 tarih ve 1368 sayılı oluru ile organizasyon şemasında görüldüğü şekliyle yapılandırırmıştır.

Organizasyon

Daire Başkanı
Bekir ARSLAN

Büro Şefliği
Serdar AYDIN
Alım Satım Şube Müdürlüğü
Sema YAŞAR
İhaleli Alımlar Servis Şefliği
Umut BAŞOKUR
Doğrudan Alımlar Servis Şefliği
Adnan KARASU
Kontrol ve İstatistik Servis Şefliği
Yakup KEMENT
Dış İkmal Şube Müdürlüğü
Hüseyin ÖĞÜT
Akreditif Servis Şefliği
Gümrük ve Sigorta Servis Şefliği
Bakım Onarım ve İmalat Atölyeleri Şube Müdürlüğü
Veysel ZENGİN
İş Makinaları ve Taşıt Bakım Onarım Birim Yöneticiliği
Baybora ECEMİŞ
İmalat Atölyeleri Birim Yöneticiliği
Bekdaş KAYMAK
Malzeme Şube Müdürlüğü
Mustafa YALÇIN
Taşınır Kodlama ve Ambarlar Servis Şefliği
Hüseyin BİLGİÇ
 

İletişim

Adres : 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Makina İkmal Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 2012054
Faks: 
+90312 2878748
E-posta: 
mik1@mta.gov.tr