Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

Maden Analizleri ve Teknolojisi (MAT) Dairesi; analiz ve teknolojik test alanlarında hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğün yıllık iş programında yer alan projeler ile özel ve tüzel kişiler tarafından gönderilen numuneler üzerinde kimyasal, fiziksel, mineralojik ve petrografik analizler ile teknolojik testler gerçekleştirmekte olan MAT Dairesi, laboratuvar ve pilot çapta teknolojik prosesler geliştirmekte, endüstriyel, metalik, enerji hammaddeleri ile atıklarının kullanım teknolojisi ile ilgili olarak sanayinin yararlanacağı araştırma projeleri yapmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Jeokimyasal prospeksiyon etütleri gereği gönderilen numunelerin jeokimyasal metotlara dayanan analizleri, çeşitli kayaç ve cevherlerde iz ve nadir element analizleri, kayaç, cevher, metal ve soy metallerin kimyasal analizleri,
  • Yer üstü ve yer altı sularının kimyasal ve fiziksel analizleri,
  • Katı yakıtlara ait her türlü analizler ve teknolojik çalışmalar,
  • Kayaç, cevher ve kömürlerin mineralojik ve petrografik analizleri yapılmakta,
  • Endüstriyel, seramik, metalik hammadde ve atıkların değerlendirilmesine dönük teknolojik testler, araştırmalar ve pilot çapta çalışmalarla ürün testleri ve malzeme araştırmaları,
  • Metalik madenlerle, kömür ve endüstriyel hammaddelerin zenginleştirilmesine yönelik laboratuvar ve pilot çapta zenginleştirme çalışmaları ve ürün zenginleştirme tesis atıklarının arıtılması çalışmaları yürütülmektedir.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra üniversiteler, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlanmakta, uygulanmakta ve sonuçlandırılmakta olup teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri de verilmektedir.

Organizasyon

Daire Başkanı
Saruhan SAKLAR
201 1690


Kalite Yöeticisi
Dr.Tolga GÖRMÜŞ
1664
Büro Şefliği
Zeynep FERAH
1717
Mali İşler ve Planlama Şube Müdürlüğü
Koray PİRİ
1663
Bütçe Servis Şefliği
Ahmet ULAŞ
1662
Satın Alma Servis Şefliği
Batuhan DEMİRCİ
1703
Planlama ve Proje İzleme Servis Şefliği
Nuray KAPLAN
2710
Bakım Onarım ve Malzeme Şube Müdürlüğü
Hakan DERTLİ
1661
Bakım Onarım Serviş Şefliği
Mehmet Hakan ULAŞ
2794
Malzeme Servis Şefliği
Polat CANDAN
1724
Mineraloji Petrografi Araştırmaları Koordinatörlüğü
Arif TALAY
2671
Mineraloji Petrografi Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Cumhur Özcan KILIÇ
2670
Teknoloji Koordinatörlüğü
Dr.Gökhan EROL
1700
Endüstriyel Ham. Malzm. Araş. Br. Yöneticiliği
Dr.Abdullah Devrim PEKDEMİR
2756
Cevher Zenginleştirme Birim Yöneticiliği
Mehmet AYDIN
2771
Metalurji Birim Yöneticiliği
Alev Bahadır COŞKUN
2803
Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü
Dr.Arzu YAVUZ
2270
Jeokimya Birim Yöneticiliği
Gülsüm TURGUT
2272
Analitik Kimya Birim Yöneticiliği
Erdinç KARABACAK
1634
Kömür Analizleri Birim Yöneticiliği
Tunahan UÇAR
1626
Numune Hazırlama Birim Yöneticiliği
Ahmet KÖSE
2471
Kalite ve Standardizasyon Koordinatörlüğü
Dr.Tolga GÖRMÜŞ
1664
Kalite Birim Yöneticiliği
Meryem Işık YILDIRIM
1631
Kalibrasyon Birim Yöneticiliği
Hüseyin GENÇER
1648
Numune Kabul Birim Yöneticiliği
Yasemin TÜRKMEN
1707
Laboratuvar Bilgi Sistemi Birim Yöneticiliği
Engin DALMIŞ
1672
 

İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:
+90 312 201 17 42 
+90 312 201 17 53 
Faks:+90 312 287 54 09
E-posta: 
Genel: mat1@mta.gov.tr
Numune: numune@mta.gov.tr