Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

Maden Analizleri ve Teknolojisi (MAT) Dairesi; analiz ve teknolojik test alanlarında hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğün yıllık iş programında yer alan projeler ile özel ve tüzel kişiler tarafından gönderilen numuneler üzerinde kimyasal, fiziksel, mineralojik ve petrografik analizler ile teknolojik testler gerçekleştirmekte olan MAT Dairesi, laboratuvar ve pilot çapta teknolojik prosesler geliştirmekte, endüstriyel, metalik, enerji hammaddeleri ile atıklarının kullanım teknolojisi ile ilgili olarak sanayinin yararlanacağı araştırma projeleri yapmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Jeokimyasal prospeksiyon etütleri gereği gönderilen numunelerin jeokimyasal metotlara dayanan analizleri, çeşitli kayaç ve cevherlerde iz ve nadir element analizleri, kayaç, cevher, metal ve soy metallerin kimyasal analizleri,
  • Yer üstü ve yer altı sularının kimyasal ve fiziksel analizleri,
  • Katı yakıtlara ait her türlü analizler ve teknolojik çalışmalar,
  • Kayaç, cevher ve kömürlerin mineralojik ve petrografik analizleri yapılmakta,
  • Endüstriyel, seramik, metalik hammadde ve atıkların değerlendirilmesine dönük teknolojik testler, araştırmalar ve pilot çapta çalışmalarla ürün testleri ve malzeme araştırmaları,
  • Metalik madenlerle, kömür ve endüstriyel hammaddelerin zenginleştirilmesine yönelik laboratuvar ve pilot çapta zenginleştirme çalışmaları ve ürün zenginleştirme tesis atıklarının arıtılması çalışmaları yürütülmektedir.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra üniversiteler, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlanmakta, uygulanmakta ve sonuçlandırılmakta olup teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri de verilmektedir.

Organizasyon

Daire Başkanı
Saruhan SAKLAR
201 1690

Büro Şefliği
Gürcan ERİŞ
1717
Planlama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü
Aykut EHLİL
1747
Proje Planlama, İzleme ve Değerlendirme Birim Yöneticiliği
Nuray KAPLAN
1642
Kalite ve Standardizasyon Koordinatörlüğü
Dr.Tolga GÖRMÜŞ
1664
Kalite Birim Yöneticiliği
MEryem Işık YILDIRIM
1631
Kalibrasyon Birim Yöneticiliği
Hüseyin GENÇER
1648
Numune Kabul Birim Yöneticiliği
Osman MERCAN
1707
Laboratuvar Bilgi Sistemi Birim Yöneticiliği
Engin DALMIŞ
1672
Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü
Dr.Arzu YAVUZ
2270
Jeokimya Birim Yöneticiliği
Gülsüm TURGUT
2272
Analitik Kimya Birim Yöneticiliği
Erdinç KARABACAK
1634
Kömür Analizleri Birim Yöneticiliği
Tunahan UÇAR
1626
Numune Hazırlama Birim Yöneticiliği
Ahmet KÖSE
2471
Teknoloji Koordinatörlüğü
Dr.Gökhan EROL
1700
Endüstriyel Ham. Malzm. Araş. Br. Yöneticiliği
Devrim PEKDEMİR
2756
Cevher Zenginleştirme Birim Yöneticiliği
Gurbet Güler GÜRKAN
2771
Metalurji Birim Yöneticiliği
Alev Bahadır COŞKUN
2486
Mineraloji Petrografi Araştırmaları Koordinatörlüğü
Arif TALAY
2671
Mineraloji Petrografi Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Gülender DEMİRCİ
2673
Bakım Onarım ve Malzeme Şube Müdürlüğü
Hakan DERTLİ
1661
Bakım Onarım Serviş Şefliği
Ramazan BAYIR
2792
Malzeme Servis Şefliği
Polat CANDAN
1724
Bütçe İzleme ve Satınalma Şube Müdürlüğü
Koray PİRİ
1663
Bütçe İzleme ve
Satınalma Servis Şefliği
Ahmet ULAŞ
1662
 

İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:
+90 312 201 17 42 
+90 312 201 17 53 
Faks:+90 312 287 54 09
E-posta: 
Genel: mat1@mta.gov.tr
Numune: numune@mta.gov.tr