Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı

Ülkemiz, jeolojisi karmaşık ve tektonik bakımından oldukça aktif bir kuşak üzerinde yer almaktadır. Jeolojideki bu karmaşıklık yeraltı kaynaklarının bulunmasını güçleştirdiği gibi, mevcut kaynakların işletilmesi aşamasında önemli problemlerin doğmasına ve fiziksel çevrede pek çok sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yer hareketleri sonucunda deprem, heyelan ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak doğal afetler meydana gelmekte, maddi ve manevi telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır.

Bir ülkenin ekonomik gücü ve insanların yaşam düzeyi, doğal kaynaklarının çokluğuna, niteliğine ve onların gerektiği şekilde değerlendirilmelerine ve de doğal afetlerden en az düzeyde etkilenmesine bağlıdır.

Bu noktadan hareketle halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak üzere doğal kaynakların bulunmasına ve yer yüzeyinin kullanılmasına dönük karada ve denizde jeolojik araştırmalar yapmak, değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretmek, bu anlamda ülkenin jeodinamik evrimini kurmak; bunu gerçekleştirirken de jeolojik miras bilincini oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşumları gelecek kuşaklara bırakmak Dairemizin politikasıdır.

Organizasyon

Daire Başkanı V.
Doç. Dr. Selim ÖZALP

Büro Şefliği
Semih TALU
Ar-Ge Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Serap DEMİRKAYA
Proje İzleme ve Destek Birim Yöneticiliği
Bahar BEŞTER BENGÜ
Harita Arşivi Birim Yöneticiliği
Serdar ÖNAL
Mali İşler Birim Yöneticiliği
Ramazan AKER
Jeoloji Araştırmaları Koordinatörlüğü
Bülent BAKIRHAN
Temel Jeoloji Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Füsun DANACI
Aktüel Jeoloji Araştırmaları Birim Yöneticiliği V.
Füsun DANACI
Aktif Tektonik ve Karst Araştırmaları Koordinatörlüğü
Dr. Koray TÖRK
Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Araşt. Birim Yön.
Dr. Ayla BULUT ÜSTÜN
Karst ve Mağara Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Cangül ACAR
Uzaktan Algılama ve CBS Koordinatörlüğü
Pemra KUMTEPE
Uzaktan Algılama Uygulamaları Birim Yöneticiliği
Yeliz BAYRAKTAROĞLU
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Birim Yöneticiliği
Dr. Türkan CENGİZ
Harita Uygulamaları Birim Yöneticiliği
Orhan Cem ÖZERK
Paleontoloji ve Petrografi Araştırmaları Koordinatörlüğü
Özmen EVCİMEN
Paleontoloji Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Dilek TOKATLI
Petrografi Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Banu TÜRKMEN BOZKURT
 

İletişim


Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 201 14 90 
Faks: +90 312 285 42 71
E-posta: jeoloji1@mta.gov.tr