Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı

Jeofizik yöntemler; Manyetik, Gravite, Elektrik Özdirenç (rezistivite), Transient Elektromagnetik (TEM), Yapay Kaynaklı Audio Manyetotellürik (CSMAT) Yapay Uçlaşma (IP) ve (SIP), Manyetotellürik (MT), Doğal Uçlaşma (SP), Sismik ve Radyometrik yöntemlerdir.

Başlangıcından bugüne ülke sathında demir, bakır, kurşun, çinko, krom, altın, uranyum, kömür ve grafit başta olmak üzere birçok maden sahası jeofizik yöntemlerle araştırılmış, bulunan maden sahaları ülke yararına sunulmuştur. MTA Genel Müdürlüğü’nün maden aramalarında; Jeofizik yöntemlerle bulunan anomali alanları açılan kuyularla da araştırılmakta ve yapılan jeofizik kuyu logları çalışması ile cevherleşmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir.

Bu arada çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kişi ve özel sektöre ücretleri karşılığında yoğun olarak hizmet verilmesinin yanı sıra 1/ 100 000 ve daha küçük ölçekli Rejyonal Gravite, Havadan Rejyonal Manyetik Harita satışları yapılmaktadır. Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi jeofizik yöntemlerle yürütmek, ülke genelinde projelerini uygulamak amacıyla jeofizik araştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Mühendislik Jeofiziği, Deniz, Deprem, Çevre, Arkeoloji, Yer içi ve Arama Jeofiziği dallarındaki çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Organizasyon

Daire Başkanı
Dr.Alper KIYAK
201 1390

Büro Şefliği
Tuğba DAĞTEKİN
1406
Havadan Jeofizik Araştırmalar Koordinatörü
Serkan KÖKSAL
1430
Havadan Jeofizik Araştırmalar Birim Yöneticisi
Murat ŞAHİN
1782
Jeoelektrik Etütler ve Potansiyel Alan Yöntemleri Koordinatörü
Serdar TOSUNER
1429
Jeoelektrik Etütler Birim Yöneticisi
Hakan AKGÜL
1815
Gravite Manyetik ve Radyometrik Etütler Birim Yöneticisi
Gökhan YILDIRIM
1837
Sismik Etütler ve Jeofizik Kuyu Ölçüleri Koordinatörü
Tuğçe CAN POSTACI
1394
Sismik Birim Yöneticisi
Şahin DOĞAN
1852
Jeofizik Kuyu Ölçüleri Birim Yöneticisi
Uğur ZAMAN
1426
AR-GE Koordinatörü
Ali İŞERİ
1422
Jeofizik Laboratuvarlar Birim Yöneticisi
Melikhan ÇİÇEK
1398
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü
Arzu ZEYBEK
1437
Bilgi Yönetimi ve Derleme Birim Yöneticisi
Büşra Bihter KURT
1849
İzleme ve Mali İşler Birim Yöneticisi
Kerime TANRIVERDİ
1396
 

İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No : 11 06530 Çankaya / ANKARA
Tel:
+90 312 287 91 75 
+90 312 201 13 90
Faks: +90 312 287 8749
E-posta: jeofizik1@mta.gov.tr