Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı

Jeofizik yöntemler; Manyetik, Gravite, Elektrik Özdirenç (rezistivite), Transient Elektromagnetik (TEM), Yapay Kaynaklı Audio Manyetotellürik (CSMAT) Yapay Uçlaşma (IP) ve (SIP), Manyetotellürik (MT), Doğal Uçlaşma (SP), Sismik ve Radyometrik yöntemlerdir.

Başlangıcından bugüne ülke sathında demir, bakır, kurşun, çinko, krom, altın, uranyum, kömür ve grafit başta olmak üzere birçok maden sahası jeofizik yöntemlerle araştırılmış, bulunan maden sahaları ülke yararına sunulmuştur. MTA Genel Müdürlüğü’nün maden aramalarında; Jeofizik yöntemlerle bulunan anomali alanları açılan kuyularla da araştırılmakta ve yapılan jeofizik kuyu logları çalışması ile cevherleşmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir.

Bu arada çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kişi ve özel sektöre ücretleri karşılığında yoğun olarak hizmet verilmesinin yanı sıra 1/ 100 000 ve daha küçük ölçekli Rejyonal Gravite, Havadan Rejyonal Manyetik Harita satışları yapılmaktadır. Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi jeofizik yöntemlerle yürütmek, ülke genelinde projelerini uygulamak amacıyla jeofizik araştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Mühendislik Jeofiziği, Deniz, Deprem, Çevre, Arkeoloji, Yer içi ve Arama Jeofiziği dallarındaki çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Organizasyon

Daire Başkanı
Dr.Alper KIYAK
201 1390

Büro Şefliği
Tuğba SABUNCU
1406
Havadan Jeofizik Araştırmalar Birim Yöneticisi
Doç.Dr.Eren PAMUK
1409
Sismik Etütler Koordinatörü
Tuğçe CAN POSTACI
1394
Sismik Birim Yöneticisi
Burcu BARIN KARAÇANTA
1473
Gravite-Manyetik Etütler Koordinatörü
Dr.M.Özgü ARISOY
1437
Gravite-Manyetik Birim Yöneticisi
Eser KURDAL
1411
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü
Arzu ZEYBEK
1430
İzleme ve Mali İşler Birim Yöneticisi
Kerime TANRIVERDİ
1396
Bilgi Yönetimi ve Derleme Birim Yöneticisi
Serkan KÖKSAL
1427
Jeoelektrik Etütler ve Kuyu Ölçüleri Koordinatörü
Serdar TOSUNER
1429
Jeoelektrik Birim Yöneticisi
Döndü BAYLAN
1428
Kuyu Ölçüleri Birim Yöneticisi
Uğur ZAMAN
1426
AR-GE Koordinatörü
Ali İŞERİ
1422
Jeofizik Laboratuvarlar Birim Yöneticisi
Melikhan ÇİÇEK
1398
 

İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No : 11 06530 Çankaya / ANKARA
Tel:
+90 312 287 91 75 
+90 312 201 13 90
Faks: +90 312 287 8749
E-posta: jeofizik1@mta.gov.tr