Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı

Fizibilite Etütleri Dairesi, Genel Müdürlük İdari yapısı içinde ülkemizin yeraltı kaynaklarını araştırmak ve araştırmalarla belirlenen varlıkların büyüklük ve niteliğini tanımlamak, mali ve ekonomik değerlendirmelerini kısaca rantabilite hesaplarını yapmak, jeoteknik etütler yapmak, her türlü madenin teknolojisi, ticareti ve ekonomisini içeren araştırmalar yapmak, Genel Müdürlük ruhsat sahaları ile ilgili işlemleri yürütmek amacıyla çalışan teknik bir dairedir.

1960'lı yıllarda başlayan Planlı Kalkınma Dönemi'ne geçiş, kuruluşlara, bu arada MTA'ya, bir takım yükümlülükler getirmiştir. İşte MTA, kendisine getirilen iştigâl konusu ile ilgili ödev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bünyesi içinde doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı Plan-Proje Servisi'ni kurmuştur. 1969 yılında hizmetin gereği olarak bu yeni servis, daha önce kurulmuş olan Araştırma ve Geliştirme Şubesi ile birleştirilerek Plan-Proje Şubesi haline dönüştürülmüştür. Böylelikle bu konuya ilişkin görevler, tek bir birim çatısı altında toplanmıştır.

Organizasyon

Daire Başkanı
Hamdi KIRBAŞ
201 2218

Büro Şefliği

Emirhan GÜL
Fizibilite Etütleri Koordinatörlüğü

Serdar YÜCEEL
Metal Madenleri Fizibilite Etütleri Birim Yöneticiliği

Tuğba BİRGÜL
Enerji Hammaddeleri Fizibilite Etütleri Birim Yöneticiliği

Murat DİKMEN
Endüstriyel Hammaddeler Fizibilite Etütleri Birim Yöneticiliği

Mehmet YILMAZ
Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü

Başar ODACI
Kaya ve Zemin Mekaniği Birim Yöneticiliği

Deniz ÖZBİLGİN
Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü

M.Fikret HARÇVURAN
Ruhsat İşleri Birim Yöneticiliği

Meral YILDIRIM
Jeotermal Ruhsat Hakları Birim Yöneticiliği

Serpil MERCİMEK
Ekonomik Etütleri ve Araştırmaları Koordinatörlüğü

Burcu AZERİ
Ekonomik Etütleri ve Araştırmaları Birim Yöneticiliği

Betül GENÇBAY
Koordinasyon ve Mali İşler Kontrol Birim Yöneticiliği

Mehmet ALTINIŞIK
 

İletişim


Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 201 22 18
Faks: 
E-posta: