Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı yurdumuzdaki enerji hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, radyoaktif mineraller, jeotermal enerji, tabii gaz, vb.) aranması ve ülke ekonomisine kazandırılması yönünde arama çalışmaları yapmakta, ayrıca jeotermal enerji üretiminin olduğu alanlarda korunma alanları etütleri ile maden sahalarının hidrojeoloji etütlerini de yürütmektedir.

Dairemiz, enerji hammadde arama ve araştırma projeleri gerçekleştirerek ülkemizin enerji hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, uranyum, jeotermal enerji, doğal gaz vb) potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda bulunan potansiyellerin kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz enerji hammadde ihtiyacının öz kaynaklarımızdan, karşılanması ve giderek artan enerji ihtiyacının dışa bağımlığını azaltarak, Genel Müdürlüğümüzün makro hedefleri doğrultusunda Enerji Dairesi olarak jeotermal enerji, kömür ve radyoaktif hammaddelerin aranması, değerlendirilmesine ilişkin projeler yürütülmektedir.

Çalışma konuları içine giren kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, uranyum, jeotermal enerji, hidrojeoloji konularında Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler tarafından karşılaştıkları sorunlar, inceleme talepleri vd. bilgi, arama, araştırma, yönlendirme, görüş oluşturma amaçlı başvuruların değerlendirilmesi ve cevaplandırılması Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi tarafından yapılmaktadır.

Organizasyon

Daire Başkanı (V.)
Ejder YAPICI
201 1151

Büro Şefi
Veysel ZENGİN
1162
Ar-Ge Planlama İzleme ve Değerlendirme Koordinatölüğü
Erdinç BAL
1165
Proje Planlama İzleme Değerlendirme ve Ücretli İşler Birimi
Hazal KAYALI
1171
Ruhsat ve Rapor İzleme Birimi
Alper YOLAL
1166
Harcama ve Ön Mali Kontrol Birimi
Veysel TEKE
1205
Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörlüğü
Dr.Lütfi TAŞKIRAN
1154
Jeotermal Enerji ve Kaplıca Etütleri Birimi
Macit KARADAĞLAR
1157
Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Alanları Birimi
Engin PURTUL
1158
Hidrojeoloji Uygulamaları Birimi
Halil İbrahim ERDOĞAN
1159
Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü
Yılmaz BULUT
1155
Kömür Birimi
Erdal KARABAĞ
1156
Radyoaktif Hammaddeler Birimi
Ebru SEZEN
1168
 

İletişim


Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 201 11 51
Faks: +90 312 285 36 19
E-posta: enerji1@mta.gov.tr