Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Deniz yetki alanlarımız başta olmak üzere tüm kıyı ötesi alanların jeolojik yapısının araştırılması, yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılması, kıyı ve kıyı ötesi alanlarla ilgili bilgi ve bilimsel altyapı hizmetlerinin üretilmesi, çevre koruma bilinciyle modern teknolojilerden yararlanılarak üretilen bilimsel altyapı bilgilerinin sağlıklı ve seri bir şekilde kamuoyuna sunulması MTA Deniz Araştırmaları Daire Başkanlığı’nın başlıca görevleridir.

Deniz Araştırmaları Daire Başkanlığı, kendi özgün araştırma projeleri yanında gerek kurum içi gerekse diğer ulusal ve/veya uluslararası kurum, kuruluş ve üniversiteler ile işbirlikleri yapmayı ve/veya denizlerimizde yürütülen yerbilimleri çalışmalarına yürütücü veya destekleyici olarak katılmayı ve uzman araştırmacı yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda; kara alanlarında bilinen jeolojik yapıların deniz altındaki devamlılıklarının araştırılması, deniz tabanı altındaki doğal kaynakların araştırılması, aranması ve bulunması, denizden toplanan verilerle raporlar, envanterler ve haritalar hazırlanması, deniz tabanı altında uzanan aktif fayların araştırılması ile deprem, tsunami ve denizaltı heyelanları gibi potansiyel afet risklerinin tespit edilmesi, koylar, körfezler, lagünler gibi sığ alanlarda yürütülecek mühendislik jeolojisi projeleri ile kıyısal alanların potansiyel kullanımına yönelik altyapı bilgisi oluşturulması, çevresel etkileşimlerin neden olduğu deniz kirliliklerinin araştırılması ve bu yönde veri altyapısı oluşturulması, deniz alanlarımızdaki tarihi eserlerin veya jeolojik süreçlerle oluşmuş varlıkların turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerinin araştırılması ve ulusal veya uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirlikleri yaparak ortak projeler geliştirilmesi ve eğitim programları ile bilgi paylaşımı sağlanması görevlerini yürütmektedir.

Organizasyon Şeması

Daire Başkanı Dr.Tuğrul Şükrü YURTSEVER
201 1509

Büro Şefliği
Hülya BÜYÜKATA
1509
Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü
Oktar KURTULUŞ
1607
Jeoloji Araştırmaları Birim Yöneticiliği
Dr.Fisun YİĞİT FETHİ
1512
Veri İşlem Birim YöneticiliğiBahri Serkan AYDEMİR
1847
Deniz Operasyonları Birim Yöneticiliği
Murat Burak AYDIN
1847
Tedarik ve Lojistik Koordinatörlüğü
Dr.Müge TURAL GÜNDOĞAN
1534
Tedarik Birim Yöneticiliği
Halit GÜNGÖR
1834
Lojistik Birim Yöneticiliği
Esra ŞAHİN
1834
Proje İzleme ve Mali İşler Koordinatörlüğü
Ayşe Yeşim ARDA
1511
Proje İzleme Birim Yöneticiliği
Berna GÜL
1823
Mali İşler Birim Yöneticiliği
Erdem AKKAYA
1513
Araştırma Gemileri İşletme ve İdame İstanbul Şube Müdürlüğü
Özgür DEMİRCİ
0(216)7012096
İstanbul Deniz Araştırmaları Kamp Şefliği
Demet DEMİRCİ
0(216)7012096
 

 

İletişim

E-posta : decev@mta.gov.tr 
Posta Adresi : 
MTA Genel Müdürlüğü
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel        : +90 312 201 15 09
Faks     : +90 312 287 34 46