Uluslararası Yerbilimleri Korelasyon Projeleri (International Geoscience Programme /IGCP)

IUGS ve UNESCO desteği alan ve araştırmalarını yapan IGCP projeleri, dört ana tema adı altında toplanır. Araştırmalarına devam eden IGCP projeleri aşağıdaki gibidir:

1. Earth Resources: Sustaining our Society

Mineraller, hidrokarbonlar, jeotermal enerji ve su olmak üzere doğal kaynaklar hakkında bilgi ve onların yönetimi, hakkaniyetle insana odaklanan sürdürülebilir kalkınma çabasının ana konusudur. Bu kaynakların çevreye karşı sorumlu bir şekilde tüketilmesi, yerbilimleri araştırmaları için önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmenler, bu konudaki araştırmalarla bir bütün içinde değerlendirilir.

2. Global Change and the Evolution of Life: Evidence from the geological record

Dünya üzerindeki iklim ve yaşamdaki değişiklikler, jeolojik kayıtta korunmaktadır. Buz ve kül kayıtları, karasal ve okyanusal sedimentler ve fosil bitki-hayvan toplulukları, günümüzdeki çevreyi koruma mücadelemiz ile ilgili olarak çevresel zararları hafifletme ve yönetme yolları hakkında önemli ipuçları verir.

3. Geohazards: Mitigating the risks

Jeolojik tehlikeler arasında depremler, volkanik aktivite, heyelan, tsunami, sel, meteorit çarpması ve jeolojik materyallerin sağlık riskleri bulunur. Bu tür tehlikeler, bir kaya kayması veya kıyı erozyonu gibi yerel olaylardan, geniş boyutta insanlığı etkileyebilecek süper volkanik faaliyet ve meteorit çarpması gibi olaylara kadar uzanabilir. Dünya bilim adamları, bu tehlikeleri daha iyi anlamak için araştırma yapmaktadır ve afet hafifletmenin yanı sıra sosyal ve teknik konulara ilişkin risk yönetim politikalarına katkıda bulunmaktadır.

4. Hydrogeology: Geoscience of the water cycle

Yeryüzündeki yaşam, suya bağlıdır ve sürdürülebilir kullanımı, insan faaliyetleri ile ilişkilidir. Dünya'nın su döngüsü, yeraltı su sistemlerini, hidrojeolojiyi, kaynakları, kirlenmeyi ve kullanılabilirliği incelemeyi, anlamayı ve yönetmeği kapsar.

5. Geodynamic: Control our environment

Dünya yüzeyinde yaşadığımız çevremiz, dinamik bir gezegen olan Dünya'nın derinlerinde meydana gelen olaylarla bağlantılıdır ve kontrol edilmektedir. Yerbilimciler, manyetik alandaki değişikliklerden plaka tektoniğine kadar uzanan Yer’in derinliğinde gelişen olayları anlayabilmek için jeofizik ve diğer metodları kullanırlar. Bu olaylar, doğal kaynakların araştırılması, yeraltı kaynaklarının dağılımı ve yönetimi ile ilgili olup, deprem gibi doğal tehlikelerin azaltılması ve araştırılması ile ilgilidir.

 

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.649.851

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi