ÖZBEKİSTAN

  • Özbekistan’da maden arama-araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 09/07/2018 tarih ve 1660 sayılı Bakan Olur'u kapsamında 19/07/2018 tarihinde “MTA Tashkent Mining” adıyla kurulan şirketimiz ile Özbekistan Cumhuriyeti Jeoloji ve Mineral Kaynaklarından sorumlu Devlet Komitesi (GOSCOMGEOLOGY) arasında 13 Şubat 2019 tarihinde Taşkent’te “Altın ve Volfram Yataklarının Tespit Edilmesine İlişkin Jeolojik Çalışmalar ve Pilot Ölçekli Üretim Gerçekleştirme Anlaşması” imzalanmıştır.
  • Söz konusu anlaşma ile Navoi ilinde iki (Aydim-Jetimtau ve Saritau), Cizzak ilinde bir (Hurob) saha MTA Tashkent Mining adına tahsis edilmiştir.
  • Anılan sahalarda yürütülecek olan arazi çalışmalarında uygulanacak arama stratejisinin belirlenmesine yönelik olarak, 2018 yılında ekiplerimiz tarafından prospeksiyon ve ön etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
  • Saha faaliyetlerinin ilk adımı olan havadan jeofizik çalışması için Özbekistan Havacılık Otoritesi’nden gerekli onay alınmıştır. Bu kapsamda ruhsat sahalarında 21 Ağustos-05 Eylül 2019 tarihleri arasında havadan jeofizik çalışması gerçekleştirilmiştir.
  • Sahalara ilişkin detaylı çalışma programı ve bütçeyi içeren UTER (Detaylı İş Programı ve Bütçe Raporu) ve EIA (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) için hizmet alımına yönelik sözleşmeler imzalanmıştır.
  • Bunun haricinde söz konusu faaliyetlerin yürütülmesini teminen başkent Taşkent’te şirket yetkilileri tarafından ofisimiz kurulmuş ve aktif çalışmaya başlamıştır.
  • Sahalarda arama-araştırma çalışmalarına yönelik olarak sondaj planlaması yapılmış olup, şirket yetkililerimiz tarafından yerel firmalardan görüşler alınmıştır.