NİJER

  • Nijer Maden Bakanlığı tarafından, altın cevherleşmesi bakımından potansiyeli yüksek olduğu belirtilen ve tarafımıza önerilen Koulbaga 1, Koulbaga 2 ve Dares Salam 2 isimli maden sahalarında, 12-31/05/2019 tarihlerinde 4 uzmandan oluşan bir ekiple teknik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, jeokimyasal amaçlı sistematik örnekleme (en az her 5 km2 ’de 1 örnek) ve ön maden arama çalışmaları şeklinde yapılmıştır,
  • Anılan sahalarda maden arama ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere “Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması”  taslak metni hazırlanmıştır,
  • Hazırlanan metin Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Jeoloji ve Maden Araştırma Merkezi (CRGM)’ye iletilmiştir. CRGM’den gelen görüşler doğrultusunda revize edilen metin Dışişleri Bakanlığımız üzerinden (Niamey Büyükelçiliğimiz kanalıyla) Nijer Madenler Bakanlığı’na tekrar iletilmiştir. Metin üzerinde mutabık kalınmıştır,
  • Anılan anlaşma metni 20.01.2020 tarihinde Nijer Maden Bakanı Sn. Hassane Baraze MOUSSA, ve beraberindeki heyetin Genel Müdürlüğümüzü ziyaretinin akabinde imzalanmıştır,
  • 20.01.2020 tarihinde Ankara’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Nijer Maden Bakanlığı arasında madencilik alanında Niyet Mektubu”, Nijer Jeoloji ve Maden Araştırma Merkezi (CRGM) ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC) arasında da Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması”  imzalanmıştır,
  • Anlaşmanın imzalanmasıyla, Nijer’de 3 saha MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC) adına ruhsatlandırılmıştır.